Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Masterprogram i historiska studier

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Vill du ta en magister- eller masterexamen i historia eller idé- och lärdomshistoria är det tvååriga masterprogrammet i historiska studier rätt val.

Masterprogrammet i historiska studier är inriktat mot historia i bred mening. Du fördjupar dina ämneskunskaper i såväl historia som i idé- och lärdomshistoria och ökar din kännedom om både nationell och internationell forskning. Perspektiv som genus, klass, etnicitet, generation, mångfald och hållbar utveckling behandlas genomgående i studierna med flervetenskapliga perspektiv.

Förutom kunskap om faktisk historia och historiska sammanhang, vetenskaplig och intellektuell historia och diskussioner om teoretiska perspektiv finns det möjlighet att arbeta mer praktiskt med historia på programmet. Detta gör du antingen genom att söka dig till en kort praktik eller genom att gå en kurs som fokuserar på digital historia. Praktiken kan utföras på arkiv, museum, förlag, i en politisk organisation eller på en tankesmedja, inom media, eller någon annanstans där historia spelar roll. Väljer du istället att jobba med digital historia handlar det både om att få grepp om vad digital humaniora kan ha för innehåll, hur teknik påverkar olika medier, och hur digitala källor som verktyg kan påverka historikernas arbete.

Programmet erbjuder också möjligheter att utforska andra miljöer genom att söka en termins studier utomlands.

Stor vikt läggs på att du som student självständigt och kritiskt arbetar med att analysera historiska och idéhistoriska problem genom att du söker och bearbeta olika typer av material och dokumenterar detta arbete i en egen vetenskaplig uppsats.

Inriktningen bestämmer du i samråd med programansvarig under första terminen. För en magisterexamen avslutar du programmet efter ett år.

Studierna

Exempel på kurser inom programmet är Teorier och metoder inom historievetenskaperna (historiska studier), Historisk översiktskurs förändring och kontinuitet i världshistorien (historiska studier), praktik (historiska studier), Digital History (Historical Studies), Historiografisk påbyggnadskurs (historia), Försörjning och egendom 1600-2000 (historia), eller Begreppshistoria (idéhistoria), och Historiebruk, nationalism och identitet (idéhistoria), samt uppsatskurs (i historia eller idéhistoria).

Undervisningen bedrivs i seminarieform i grupp och genom individuell handledning.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. Avdelningen för idé- och lärdomshistoria finns vid Institutionen för kulturvetenskaper, som samlar olika ämnen under ett tak vilket möjliggör samarbeten över disciplingränser. Här finns en äldrehistorisk inriktning men också en stark vetenskapshistorisk och filosofihistorisk tradition.

Historiska institutionen och Institutionen för kulturvetenskaper är lokaliserade på LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till moderna forskningsbibliotek, läsplatser och gemensamma utrymmen, och lunchrestaurang.

Efter utbildningen

Efter programmet är du behörig att söka till forskarutbildning i historia eller idé- och lärdomshistoria.

Programmet förbereder dig för arbete med historia i bred mening. I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. Studierna ger god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Anmälan

Programmet passar dig som har en filosofie kandidatexamen i historia eller idé- och lärdomshistoria, eller i ett ämne med historisk inriktning.

Urvalet baseras på betyg på din kandidatuppsats samt ett personligt brev som skickas in till antagning.se vid ansökningstillfället. Mer information om förkunskapskraven och hur brevet ska se ut finner du på institutionens webbplats. 

 

https://www.hist.lu.se/utbildning/masterprogram-i-historiska-studier

Så ansöker du

För tillträde till programmet krävs filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria, ekonomisk historia, religionshistoria, historisk antropologi, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning. Grundläggande behörighet i svenska och engelska är ett krav.

Examen & Intyg

Masterexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights