Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Lund
Antagningshistorik

Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi

Programmets syfte är att ge fördjupad teoretisk och praktisk kunskap och kompetens inom det bergrundsgeologiska ämnesområdet. Det omfattar nästan alla aspekter av berggrundsgeologin, t.ex. mineralogi, magmatisk, metamorf och sedimentär petrologi, geokronologi och dateringsmetoder, geokemi, strukturgeologi, sedimentologi, paleontologi, paleoekologi och livets utveckling. Fyra kurser om vardera 15 högskolepoäng utgör grunden för programmet:

  1. Sedimentär geologi och bassänganalys
  2. Magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi
  3. Metamorf petrologi och strukturgeologi
  4. Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi

Vid antagning till programmet blir Du automatiskt antagen till de två första kurserna. Normalt läser Du också minst en av de två övriga kurserna men det finns även möjlighet att kombinera kurser i berggrundsgeologi med andra kurser på avancerad nivå, t.ex. i kvartärgeologi eller tillämpad geologi. Programmet avslutas med ett examensarbete (45 högskolepoäng) som löper över en och en halv termin. Programmet ger behörighet till forskarutbildning, men också tillräckliga kunskaper och färdigheter för inträde på en arbetsmarknad där geologiska eller geovetenskapliga frågeställningar intar en central plats. För att läsa programmet krävs en kandidatexamen i geologi eller i geovetenskap med geologisk inriktning inkluderande grundläggande utbildning i mineralogi och petrologi. Utbildningen ges på engelska.

En av de många kvaliteterna hos masterprogrammet i geologi vid Lunds universitet är det stora utbudet av avancerad forskningsutrustning som finns tillgänglig som komplement till lärarlaget vid geologiska institutionen. Alla studenter deltar i föreläsningar och övningar i välutrustade lärosalar och undervisningslaboratorier. Fältarbete utgör en integrerad del av utbildningen och Du kommer att delta i exkursioner och fältkurser som varar mellan en dag och en vecka. Dessa genomförs på en mängd olika platser och utgör en viktig del av programmet. Under det andra året genomför Du ett självständigt projektarbete som i normalfallet omfattar fältarbete följt av analysarbete i något av institutionens många forskningslaboratorier. Databearbetning och litteraturgenomgång ingår normalt i uppgiften, och Du får tillgång till Geobibliotekets alla resurser inklusive digitala tidskrifter.

Karriärmöjligheter

Geologisk expertis kommer att bli allt mer efterfrågad i framtiden, inte minst i takt med att en ökande global befolkning medför utmaningar inom miljö- och naturresursområdet. Med en masterexamen i geologi kommer Du att vara väl rustad, både vad gäller generella och specifika ämneskunskaper, för att ta Dig an uppgifter inom både forskning och avancerat yrkesarbete, såväl i privat som offentlig sektor.

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180 hp, i geologi eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp inom geologi. Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: