Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i fysik, Röntgen- och neutronvetenskap

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Lund

Om utbildningen

Vill du ta del av ett världsunikt masterprogram som gör dig till expert på den senaste tekniken inom röntgen- och neutronvetenskap? Utbildningen har särskilt fokus på två forskningsanläggningar i internationell toppklass: MAX IV-laboratoriet respektive den kommande neutronkällan ESS, European Spallation Source.Masterprogrammet ger dig kunskap i hur man skapar och använder röntgenstrålar och neutronstrålar. Tack vare dessa strålars unika egenskaper kan man undersöka material inom ett brett fält av olika forskningsområden, allt från fundamentala frågeställningar inom fysik, kvantfysik och materialvetenskap till studier i biologi, geologi, medicin, arkeologi. Som student i Lund får du tillgång till två anläggningar i världsklass. MAX IV-laboratoriet är världens första fjärdegenerationens synkrotronljuskälla, och ESS blir världens mest kraftfulla neutronkälla.Under utbildningen lär du dig bland annat hur man med röntgenstrålar kan utforska material, katalys och kristalltillväxt genom spektroskopi, diffraktion och mikroskopi. Du lär dig också hur neutroner kan användas för att undersöka proteiner, magnetism och supraledning. Du får god övning i att rent praktiskt använda de båda acceleratoranläggningarna. Programmet har ett flexibelt upplägg där du kan kombinera teori, beräkningar och experiment.Du får under studietiden ta del av en dynamisk och tvärvetenskaplig miljö där internationella samarbeten med experimentella forskargrupper präglar verksamheten. Programmet har hög andel lärarledd tid. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas kurserna kontinuerligt till aktuell forskning. Du övar både muntlig och skriftlig kommunikation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Utbildningen ges på engelska.ProgramstrukturProgrammet innehåller två obligatoriska kurser som du förslagsvis läser första höstterminen, dels en kurs i kvantmekanik, dels en kurs som handlar om kvantfysiken i forskning och samhälle. Under ditt första studieår får du därutöver välja bland kurser som handlar om acceleratorer och frielektronlasrar, synkrotronljusbaserad forskning, modern röntgenfysik samt spektroskopi och kvantbeskrivning av materia.Under det andra studieåret finns det möjlighet att läsa en kurs i experimentella metoder och utrustning för synkrotronljus samt en kurs i modern neutronfysik. Examensarbetet är oftast 60 högskolepoäng, men kan även vara 30 högskolepoäng, och görs i en forskargrupp.KarriärmöjligheterMasterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom röntgen- och neutronvetenskap. De båda forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS bidrar till nya möjligheter på arbetsmarknaden både för forskare och entreprenörer. Det behövs också personal som kan driva anläggningarna. Du kan även välja en karriärväg utanför akademin, inom områden som exempelvis informations- och kommunikationsteknologi där behov finns av kompetens inom avancerad programmering och modellering samt hantering av stora datamängder och statistik.

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180 hp i fysik eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp i fysik. Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.
Se alla skolans recensioner