Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i fysik, Materialvetenskap

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Lund
Antagningshistorik

Om utbildningen

Masterprogrammet i materialvetenskap ger dig möjlighet att jobba med frågor som har stor betydelse för teknikutvecklingen både i samhället och på individnivå. Med en tvärvetenskaplig prägel rör du dig mellan grundläggande forskning och tillämpad ingenjörskonst. I detta gränsland kan du bidra med att ta fram nya material med smarta funktioner.På masterprogrammet lär du dig att utforska sambandet mellan ett materials egenskaper och dess strukturer samt hur materialet byggs upp. Med kunskap både i fysik och kemi får du fördjupad förståelse för hur de eftertraktade egenskaperna hos ett material är beroende av specifika beståndsdelar på atomär och molekylär nivå. Utbildningen lägger stor vikt vid att du får övning i att undersöka material med avancerade tekniker inom spektroskopi, diffraktion och mikroskopi.Två världsledande forskningsanläggningar i Lund står i fokus under din studietid, dels synkrotronljusanläggningen MAX IV-laboratoriet, dels den kommande neutronkällan ESS (European Spallation Source). Masterprogrammet har ett flexibelt upplägg, och det finns möjlighet för dig att kombinera teori och beräkning med det experimentella angreppssättet.Utbildningen har en stark forskningsanknytning med nära koppling till forskargrupper inom materialvetenskap. Alla lärare på masterprogrammet är forskare, och därför anpassas kurserna kontinuerligt till aktuell forskning. Andelen lärarledd tid är hög. Utbildningen ges av Institutionen för astronomi och teoretisk fysik tillsammans med Fysiska institutionen. Undervisningen är på engelska.ProgramstrukturProgrammet innehåller två obligatoriska kurser, dels en kurs i kvantmekanik, dels en kurs som handlar om kvantfysiken i forskning och samhälle. Under ditt första studieår får du dessutom välja bland ett flertal andra kurser som har fokus på ytors fysik och kemi, spektroskopi och kvantförklaring av materia, svepspetsmikroskopi, modern röntgenfysik samt statistisk fysik.Under ditt andra studieår fortsätter du att bygga din kompetens utifrån eget önskemål. Examensarbetet är 30 eller 60 högskolepoäng och görs i en forskargrupp. Masterprogrammet erbjuder även möjlighet till praktik, vilket kan ge värdefull arbetslivserfarenhet.KarriärmöjligheterMaterialvetenskap är ett viktigt ämne inom många olika områden av forskning och utvecklingsarbete, vilket innebär att det efter examen finns flera olika karriärvägar beroende på vilken intresseinriktning du har. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning i fysik och fysikalisk kemi, men du kan också välja att jobba i näringslivet. Du kan arbeta med frågeställningar kopplade till bland annat astrofysik, kommunikationsteknologi, livsvetenskaper, energi. De båda forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS bidrar också till nya möjligheter på arbetsmarknaden. Dessa stora laboratorier har behov av kvalificerad personal som har kompetens inom materialvetenskap och fysik samt vad gäller de tekniska metoderna för anläggningarnas experiment.

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180 hp i fysik eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp i fysik. Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11