Visa studentum.se som: Mobil

25 januari kl 9.00 öppnar vi portarna till vårt digitala event Upskill & Reskill där du får lära dig av de bästa  - gratis! Registrera dig redan nu ⭐

Masterprogram i biologi, Växtbiologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Lund
Antagningshistorik

Om utbildningen

Detta är ett masterprogram för dig som är särskilt intresserad av växter och deras funktion, ekologi, evolution och betydelse för den biologiska mångfalden. Studierna kan inriktas mot växtekologi eller växtbioteknik. Programmet ger en mycket god bas för fortsatta doktorandstudier, men även för arbete utanför akademin.Under utbildningen lär du dig förstå hur växten och dess organ, celler och genom är uppbyggda och fungerar tillsammans. Du studerar de evolutionära drivkrafter som leder till nya växtarter, de mekanismer som påverkar växternas utbredning och de ekologiska processer som påverkar mångfalden av arter i växtsamhällen. Du får kunskap om växternas samspel med andra organismer samt hur växter anpassar sig till miljöförändringar.Som student får du erfarenhet av moderna fält- och laboratoriemetoder. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap i försöksdesign och statistik samt träning i analys och tolkning av biologiska data. Du lär dig att analysera och förstå evolutionära processer på gen-, individ- och populationsnivå. I många av kurserna utgör fältundervisning en viktig del av utbildningen, vilket innebär omfattande möjligheter till kostnadsfria exkursioner och fältprojekt. Det finns även möjlighet att utvidga dina kunskaper i inventeringsmetodik. Du kan också välja en molekylär inriktning med kurser i bioinformatik och molekylärgenetik. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning.Kurserna har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avslappnad. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas utbildningen kontinuerligt till aktuell forskning. Biologiska institutionen har flera världsledande forskargrupper och bedriver både grundforskning och tillämpad forskning. Utbildningen ges på engelska (vissa valbara kurser ges på svenska).ProgramstrukturProgrammet har en rekommenderad studiegång, men du kan också göra en personlig studieplan efter samråd med studievägledaren och koordinatorn för programmet. Inledningsvis läser du en kurs i populations- och samhällsekologi, mark- och växtekologi eller molekylärbiologisk metodik. Därefter följer en kurs om växters funktion. På vårterminen läser du molekylär ekologi och evolution, genetisk analys eller bevarandebiologi samt en kurs om växters evolution och anpassningsförmåga. På sommaren ges möjlighet att läsa en fortsättningskurs i floristik (på svenska), och du kan också påbörja examensarbetet.Det andra året väljer du kurser inom ditt intresseområde samt gör examensarbetet. Ditt examensarbete är antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och görs vanligtvis i en forskargrupp, men kan även genomföras i samarbete med en myndighet eller ett företag. Det finns inom masterprogrammet möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter.KarriärmöjligheterOm du brinner för forskning finns det goda chanser att fortsätta vid ett universitet eller högskola. Programmet ger en god grund för forskarutbildning inom växtfysiologi, växtekologi, växtmolekylärbiologi och evolutionsbiologi. Du som har inriktat dina studier mot växtekologi kan också arbeta med naturvårdsfrågor i både offentlig och privat sektor, exempelvis som kommunekolog, på länsstyrelser eller inom konsultföretag. I arbetsuppgifterna kan då bland annat ingå miljöövervakning i form av inventering av arter, fältprovtagningar och utvärderingsarbete, rådgivning samt bedömning och genomförande av åtgärder för den biologiska mångfalden. Dina kunskaper behövs även inom skogsvård och jordbruk. Om du istället har inriktat dina masterstudier mot genetik och växtfysiologi kan du arbeta på exempelvis ett bioteknik- eller växtförädlingsföretag.

Så ansöker du

Inriktning VäxtbiologiKandidatexamen om minst 180 hp, innehållande 90 hp naturvetenskapliga studier vari ska ingå 5 hp statistik samt 60 hp biologi omfattande cellbiologi, genetik, mikrobiologi, ekologi och botanik, eller motsvarande.ellerKandidatexamen om minst 180 hp, innehållande 90 hp naturvetenskapliga studier vari ska ingå 30 hp kemi samt 45 hp biologi omfattande cellbiologi, genetik, mikrobiologi och molekylärbiologi, eller motsvarande.Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.
Se alla skolans recensioner