Visa studentum.se som: Mobil

25 januari kl 9.00 öppnar vi portarna till vårt digitala event Upskill & Reskill där du får lära dig av de bästa  - gratis! Registrera dig redan nu ⭐

Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Lund
Antagningshistorik

Om utbildningen

Brinner du för att rädda naturen och kämpa mot förlusten av arter? Det finns ett ökande behov av sakkunniga som arbetar med naturvårdsfrågor och biodiversitet. Vår masterutbildning förser dig med stabil biologisk kompetens så att du kan jobba med såväl hela ekosystem som enskilda arters överlevnad.Detta masterprogram ger dig både globala och regionala perspektiv på problemen med minskad biodiversitet. Du får kunskap om bevarandebiologiska frågeställningar kring varför vissa arter är hotade och hur de kan räddas från utrotning samt förståelse för hur ekosystemfunktioner och ekosystemtjänsterna hänger ihop med biodiversitet. Du lär dig hur man använder modern populationsekologi och genetik samt olika analysmetoder inom bevarandebiologin. Du får konkreta verktyg för att sköta och återskapa naturliga ekosystem samt kartlägga förlust av artrikedom.I många av kurserna genomförs exkursioner och fältprojekt. Fältundervisning utgör en viktig del av utbildningen och är kostnadsfri. Genom valbara kurser kan du specialisera dig på kärlväxter, mossor, lavar och svampar, fåglar eller insekter (vissa av dessa kurser ges på svenska). Programmet ger dig också fördjupad kunskap i försöksdesign och statistik samt träning i analys och tolkning av biologiska data. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning.Masterprogrammet har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avslappnad. Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas kurserna kontinuerligt till aktuell forskning. Biologiska institutionen har flera världsledande forskargrupper och bedriver både grundforskning och tillämpad forskning inom exempelvis bevarandebiologi och ekosystemtjänster. Utbildningen ges på engelska, bortsett från enstaka valbara kurser i artkunskap.ProgramstrukturProgrammet har en rekommenderad studiegång, men du kan också göra en personlig studieplan efter samråd med studievägledaren och koordinatorn för programmet. Inledningsvis läser du en kurs i populations- och samhällsekologi, vilken även innehåller statistik och experimentell design. Därefter kan du välja kurser i bland annat modellering och fördjupad statistik eller evolutionär zooekologi. På vårterminen följer en obligatorisk kurs med fokus på fördjupad teori och modeller inom naturvård och bevarandebiologi. Du studerar dessutom mer tillämpade aspekter på naturvård genom en kurs i antingen biologisk miljöövervakning eller vattenvård.Under studietiden kan du också läsa kurser i exempelvis geografiska informationssystem (GIS) eller artbestämning. Examensarbetet är antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och görs vanligtvis i en forskargrupp, men kan även genomföras i samarbete med en myndighet eller ett företag. Det finns inom masterprogrammet möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter.KarriärmöjligheterEfter examen kan du arbeta med naturvårdsfrågor i både offentlig och privat sektor, exempelvis som kommunekolog, på länsstyrelser eller inom konsultföretag. Dina kunskaper behövs även inom skogsvård och jordbruk. I arbetsuppgifterna ingår bland annat miljöövervakning, inventering av arter, fältprovtagningar och rådgivning samt bedömning och genomförande av åtgärder för den biologiska mångfalden. Om du är intresserad av forskning inom bevarandebiologi finns det också goda chanser att fortsätta vid ett universitet eller högskola.

Så ansöker du

Inriktning Naturvård och bevarandebiologiKandidatexamen om minst 180 hp, innehållande 90 hp naturvetenskapliga studier vari ska ingå 5 hp statistik samt 60 hp biologi omfattande cellbiologi, genetik, mikrobiologi, ekologi, botanik och zoologi, eller motsvarande.Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.
Se alla skolans recensioner