Visa studentum.se som: Mobil

25 januari kl 9.00 öppnar vi portarna till vårt digitala event Upskill & Reskill där du får lära dig av de bästa  - gratis! Registrera dig redan nu ⭐

Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Lund
Antagningshistorik

Om utbildningen

Miljöproblem i hav och sötvatten är en allt viktigare fråga i samhället. Behovet av kompetens om dessa ekosystem ökar. Vår masterutbildning i akvatisk ekologi ger dig fördjupade kunskaper inom både marin ekologi och limnologi. Utbildningen innefattar även tillämpade kurser baserade på arbetsmarknadens behov av akvatisk expertis.Detta masterprogram har fokus på ekologin i sjöar, våtmarker, rinnande vatten och havet. Du lär dig om fysikaliska och kemiska processer och hur dessa påverkar växter och djur samt näringsämnens kretslopp i vatten. Du får också lära dig om samspel mellan organismer, exempelvis konkurrens och predation samt interaktioner både inom och mellan olika populationer i de akvatiska näringsvävarna.Du får träning i kemiska analyser och provtagningsmetodik samt artkunskap beträffade plankton, ryggradslösa djur, stora alger och andra undervattensväxter samt fisk. På utbildningen diskuterar vi också effekter av övergödning, försurning och klimatförändringar med avseende på akvatiska system. I programmet ingår tillämpade kurser som ger dig viktig kompetens, exempelvis om EU:s ramdirektiv för vatten, miljögifter, användande av geografiska informationssystem (GIS) samt genomförande av åtgärdsprogram för att restaurera skadade vattenmiljöer. Utbildningen ger dig också fördjupad kunskap i försöksdesign och statistik samt träning i analys och tolkning av biologiska data. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp.Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Även fältundervisning utgör en viktig del av utbildningen. Exkursioner och fältprojekt är kostnadsfria. Masterprogrammet har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avslappnad. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas utbildningen kontinuerligt till aktuell forskning. Biologiska institutionen har flera världsledande forskargrupper och bedriver både grundforskning och tillämpad forskning. Utbildningen ges på engelska.ProgramstrukturMasterprogrammet har en rekommenderad studiegång, men du kan också göra en personlig studieplan efter samråd med studievägledaren och koordinatorn för programmet. Under första terminen läser du limnologi och marinekologi med fokus på ekosystem, arter och processer. På vårterminen läser du först kursen Akvatisk ekologi, som ger kunskap i hur klimatförändringarna påverkar de akvatiska ekosystemen samt ger dig fördjupad erfarenhet av vetenskaplig metodik. Terminen avslutas sedan med en kurs i vattenvård.Det andra studieåret kan du välja kurser i exempelvis GIS, bearbetning och analys av biologiska data, modellering av biologiska system eller ekotoxikologi. Examensarbetet är antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och görs vanligtvis i en forskargrupp, men kan även genomföras i samarbete med en myndighet eller ett företag. Det finns inom masterprogrammet möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter.KarriärmöjligheterEfter examen kan du arbeta med vattenvård exempelvis som kommunekolog eller vattenhandläggare på länsstyrelser. Du kan också jobba på konsultföretag. I arbetsuppgifterna ingår bland annat miljöövervakning i form av fältprovtagningar och utvärderingsarbete, rådgivning samt bedömning av åtgärder. Om du brinner för forskning inom akvatisk ekologi finns det också goda chanser att fortsätta vid ett universitet eller högskola.

Så ansöker du

Inriktning Akvatisk ekologiKandidatexamen om minst 180 hp, innehållande 90 hp naturvetenskapliga studier vari ska ingå 5 hp statistik samt 60 hp biologi omfattande cellbiologi, genetik, mikrobiologi, ekologi, botanik och zoologi, eller motsvarande.Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.
Se alla skolans recensioner