Visa studentum.se som: Mobil

Läkarprogrammet

Lunds universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Lund
360 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Lund
Antagningshistorik

Om utbildningen

Vill du göra skillnad för människor? Tycker du att det låter lockande att kombinera medicinska kunskaper, praktiska färdigheter och vetenskapligt tänkande? Då kan läkaryrket vara något för dig!

  • 360 hp
  • 6 år, startar höst och vår
  • Leder till läkarexamen

Läkarprogrammet vid Lunds universitet ger dig grunden till ditt framtida läkaryrke. Ditt lärande blir livslångt, eftersom läkaryrket ställer stora krav på kompetens i form av uppdaterad medicinsk kunskap, praktiska färdigheter, vetenskapligt tänkande och ett professionellt förhållningssätt till alla människor du möter.

Programmet innebär tolv terminers heltidsstudier, inklusive examensarbete. På läkarprogrammet får du ta stort ansvar för ditt eget lärande, med stöd av utbildningsaktiviteterna. På de första fem terminerna används PBL (problembaserat lärande) som ofta utgår från patientfall, föreläsningar, gruppövningar och en del klinisk praktik. Du lär dig om den friska kroppen, om sjukliga förändringar och om hur människor upplever hälsa och sjukdom. På termin 6-9 är fokus på att integrera de tidigare kunskaperna med diagnostik, behandling och bemötande vid olika sjukdomar, och det ingår handledd tjänstgöring i sjukvården. Termin 10 ägnas åt examensarbete och termin 11 och 12 åt öppenvård, akuta sjukdomstillstånd samt valbara moment.

Vid kliniska placeringar kan vissa verksamheter komma att kräva ett utdrag ur belastningsregistret. Det är verksamheten som i så fall ska upplysa dig vilken sorts utdrag de kräver och du måste då vara beredd på att beställa och visa upp ett sådant utdrag. Sjukvården kan avböja en students tillträde till sjukvården ifall det finns uppgifter i belastningsregistret som kan innebära risk för patientsäkerheten eller för förtroendet för sjukvården. I sådant fall kan studenten inte genomföra moment i sjukvården och kan inte heller delta i en del examinationer.

Studierna bedrivs under termin 1-3 huvudsakligen i Lund, under termin 4-5 huvudsakligen i Lund och Malmö och under termin 6-9 i Helsingborg, Lund och Malmö samt vid andra sjukhus i södra Sverige. Examensarbetet kan göras vid Lunds universitet eller något annat universitet. Termin 11-12 är förlagda till sjukhus och sjukvårdsinrättningar i Skåne samt övriga södra Sverige.

Utbildningen innehåller moment mot vilka vissa personer kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur, t.ex. djurförsök, abort, förskrivning och utprovning av preventivmedel, blodtransfusion samt transplantation av stamceller och solida organ. Den som vill genomgå läkarutbildning har dock skyldighet att inhämta kunskaper och färdigheter även inom sådana områden. Likaså förekommer det särskilda krav på kläder för vissa moment. Exempelvis under de delar av utbildningen som sker i patientnära vård gäller Region Skånes regler för arbetskläder.

Läkaryrket är mångsidigt och innehåller förutom patientkontakter ofta undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och administration. Läkare kan till exempel arbeta på sjukhus, inom primärvård och företagshälsovård, vid forskningsenheter och inom industrin. Många läkare forskar för att förbättra sjukvården. Det är möjligt för läkare att arbeta i andra länder.

Efter studierna

Studierna på läkarprogrammet leder fram till läkarexamen som ger möjlighet att ansöka om läkarlegitimation. Därefter kan man genomföra specialiseringstjänstgöring (ST) under minst 5 år för att bli specialist. Denna period inleds med en ettårig bastjänstgöring (BT).

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13/A13)

Examen & Intyg

Läkarexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.
Se alla skolans recensioner