Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Konstnärligt masterprogram i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier

Lunds universitet, i Malmö
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Malmö

Om utbildningen

Konstnärlig masterutbildning i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier är ett tvåårigt utbildningsprogram på heltid. Programmets syfte är att förbereda bildkonstnärer för att definiera och formulera ett forskningsprojekt i fri konst som syftar mot antagning till ett doktorandprogram i fri konst. Utbildningen håller en hög internationell profil och förbereder för en yrkesverksamhet på internationell nivå.

Fokus ägnas det individuella forskningsprojekt som den sökande antas med och utvecklas under programmet. Från detta projekt uppmuntras studenten att utveckla forskningsfrågor som kommer ut ur egna forskningsprocesser och konstnärliga metoder. Dessa diskuteras och utvecklas i förhållande till andra metoder som har uppkommit ur andra, relevanta, forskningsfält i nära samarbete med förekommande akademiska discipliner. Genom denna träning stimuleras studenten till att utveckla egna metoder som skiljer sig från dem som tillämpas inom andra forskningsfält.

Undervisningsformen innefattar såväl seminarier som kurser. I seminarierna ingår egna seminarier inom programmet och gemensamma seminarier tillsammans med doktorandprogram vid Konsthögskolan i Malmö, där studenten blir auskultant. Kurser innefattar metodkurser med särskild inriktning på konstnärliga forskningsprojekt men också mer allmänna metodkurser med inbjudna forskare och konstnärliga forskare från Lunds universitet och andra lärosäten. En kurs i forskningsetik ges också.

En viktig del av undervisningen består av individuell handledning under programmets gång, liksom genomgångar av de individuella läskurserna. Här ingår också de ovan nämnda seminarierna och lässeminarierna. Den största delen av programmet kommer dock att ägnas åt fältprojekt och arbete med studentens egna individuella konstprojekt inriktade mot forskning.

En del av programmet består i att organisera och presentera föreläsningar i ämnen som berör mastersprogrammet för såväl resten av skolan som offentligt. Här kan också egenorganiserade seminarier eller mindre utställningar förekomma.

Studenten examineras med en gemensam utställning/seminarium/trycksak/konferens där det individuella projektet presenteras samt med längre individuella texter som ska utmynna i förslag till forskningsprojekt med forskningsfråga och tidsplan.

Programmet ger även en fördjupning i metodik från andra forskningsdiscipliner  som är grundläggande för studenten som avser fortsätta med en forskarutbildning i fri konst. Undervisning, handledning och examination sker på engelska.

https://www.khm.lu.se

Så ansöker du

Konstnärlig kandidatexamen i fri konst eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights