Visa studentum.se som: Mobil

Konstnärligt masterprogram i fri konst

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Malmö
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Malmö

Om utbildningen

Konstnärlig masterutbildning i fri konst är ett tvåårigt utbildningsprogram på heltid som syftar till att utbilda konstnärer med mycket god professionell förmåga på hög konstnärlig nivå. Utbildningen håller en hög internationell profil och förbereder för en yrkesverksamhet på internationell nivå. Utbildningens internationellt verksamma professorer är aktiva inom en rad olika konstnärliga fält. Detta leder inte bara till ett viktigt utbyte inom Konsthögskolan i Malmö utan ger studenten också möjligheten att välja kurser som speglar den egen konstnärliga intentionen.

Utbildningen som präglas av valfrihet och självständigt arbete består av eget arbete i ateljén, individuell handledning från internationellt verksamma professorer och lärare samt valbara kurser inom huvudområdena teknik, gestaltning och teori. Utbildningens andra hälft domineras av examensarbetet som innebär utveckling och fördjupning av ett självständigt konstnärligt projekt. Examensarbetet utgörs av en individuell utställning och en essä. Merparten av undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Det konstnärliga masterprogrammet i fri konst förbereder studenten i att utveckla ett självständigt konstnärskap och en förmåga att verka i arbetslivets olika former. Programmet ger även en viss fördjupning i metodik från andra forskningsdiscipliner som är grundläggande för den som avser fortsätta med en forskarutbildning i fri konst.

http://www.khm.lu.se

Så ansöker du

Konstnärlig kandidatexamen i fri konst eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11