Visa studentum.se som: Mobil

Konstnärligt kandidatprogram i fri konst

Lunds universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Malmö
Klassrum
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Malmö

Om utbildningen

Konstnärlig kandidatutbildning i fri konst är ett treårigt utbildningsprogram på heltid som syftar till att utbilda konstnärer med hög konstnärlig och professionell förmåga. Programmet håller en hög internationell profil och förbereder för en yrkesverksamhet på internationell nivå. Utbildningens internationellt verksamma professorer är aktiva inom en rad olika konstnärliga fält. Detta leder inte bara till ett viktigt utbyte inom Konsthögskolan i Malmö utan ger studenten också möjligheten att välja kurser som speglar den egen konstnärliga intentionen.

Utbildningen som präglas av valfrihet och självständigt arbete, består av eget arbete i ateljén, individuell handledning från internationellt verksamma professorer och lärare samt valbara kurser inom huvudområdena teknik, gestaltning och teori. Examensarbetet utgörs av ett konstnärligt projekt som presenteras i en grupputställning och en kortare essä. Merparten av undervisning och handledning sker på engelska. 

Det konstnärliga kandidatprogrammet i fri konst förbereder studenten i att självständigt gestalta och verka inom arbetslivets olika former, samt yrkesmässigt verka inom ett föränderligt kulturliv. Programmet lägger även en grund för fortsatta studier på avancerad nivå i fri konst. 

http://www.khm.lu.se

Så ansöker du

Grundläggande behörighet 

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11