Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz

Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Du som är läkare med examen från land utanför EU/EES inklusive Schweiz, och som ännu inte har svensk läkarlegitimation eller fått behörighet att göra allmäntjänstgöring är välkommen att söka till Kompletteringsutbildning för läkare (KUL) vid Lunds universitet.

Om programmet
Utbildningen består av sex kurser och undervisningen är till stor del samordnad med universitetets ordinarie läkarprogram, med stora inslag av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i nära samarbete med hälso- och sjukvården i södra sjukvårdsregionen.

Det huvudsakliga ämnesområdet är teoretisk och praktisk medicin. Dessutom ingår samhälls- och förvaltningskunskap, språklig fördjupning samt en kurs med särskilt fokus på opererande specialiteter, anestesi och intensivvård. Undervisning sker helt på svenska.

Programmet omfattar 90 hp och ges under tre terminer. Fem studenter antas per termin. 

Efter programmet
Utbildningen ger dig värdefulla kunskaper inför din framtida läkarkarriär inom svensk sjukvård. 
När du genomfört utbildningen med godkända resultat får du ett utbildningsbevis, som gör det möjligt för dig att söka till allmäntjänstgöring (AT) efter prövning av Socialstyrelsen.

Anmälan till höstterminen 2023
Du anmäler dig på Antagning.se mellan den 15 februari - 15 mars 2023.
Tänk på att prioritera dina sökalternativ.

Observera nya dokumentationskrav inför höstterminen 2023 (läs mer på LU.se, följ länken längst ner på sidan). 

Senast den 3 april måste alla meriter som styrker behörighetskraven ha inkommit till Antagningsservice eller finnas uppladdade på Antagning.se, för att din ansökan ska vara komplett. Därtill måste du följa landsspecifika krav, se nedan. 

  • Examensbevis på din Läkarexamen (originaldokumentet ska skannas in, på originalspråk och översättning).
  • Official transcript / ämnesförteckning över din läkarexamen.
  • Socialstyrelsens beslut om utredning av din läkarexamen.
  • Handlingar som styrker kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, enligt behörighetskraven.

Ladda gärna upp ditt bästa resultat från det teoretiska kunskapsprovet. Om du inte hunnit få resultatet av ditt senaste prov, går det bra att mejla det till utbildningskoordinator när du fått det (dock senast den 3 april).

Följ ditt lands dokumentationskrav, se Universityadmissions.se.

Sista dag att styrka avgiftsfrihet (om du är skyldig att betala studieavgift) eller betala anmälningsavgift till UHR (om nödvändigt) är den 3 april. 

Läs mer om anmälnings- och studieavgifter på Antagning.se 

Tänk på att du måste ha gjort den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov för att komma vidare i urvalet.

Urval
Urvalet till denna utbildning genomförs i två steg (läs mer om urvalet via länken nedan):

Steg 1:Rangordning baserat på resultatet från teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov.
Steg 2: Intervju, sökanden som går vidare till steg två kallas till intervju i Lund. 

Vem antas till programmet?
Den slutliga antagningen görs genom att räkna ihop resultaten från kunskapsprovet med poängen från intervjuerna. De fem personer med högst meritpoäng (prov+intervju) antas. I juni kommer ditt besked med urvalsresultat publiceras på Mina sidor på Antagning.se.

Läs mer om behörighetskrav och urvalet på LU.se:

https://www.medicin.lu.se/utbildning/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/kompletterande-utbildning-lakare-med-examen-utanfor-euees-och-schweiz

Så ansöker du

För antagning till programmet krävs läkarexamen från land utanför EU/EES-området inklusive Schweiz samt av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare eller kompletterande utbildning. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget Godkänd/E.
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights