Visa studentum.se som: Mobil

Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
60 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Lund

Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz

Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från land utanför EU/EES inklusive Schweiz och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT). Det huvudsakliga ämnesområdet är teoretisk och praktisk medicin, men det finns även moment som rör samhälls- och författningskunskap. En stor del av utbildningstiden genomförs som en praktisk klinisk utbildning i nära samarbete med hälso- och sjukvården, s.k. verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier och berättigar till studiemedel.

Alla behöriga sökanden kommer att kallas till ett urvalsprov som äger rum i Lund den 7 november 2019. Urvalsprovet kommer att mäta medicinska kunskaper och är i form av ett MCQ-prov med 100 frågor.

För att bli kallad till intervju behöver du ha ett skrivningsresultat på minst 50% samt tillhöra de 20 bästa skrivanden. Intervjuerna kommer att ske den 19 november i Lund.

Du behöver innan den 18 oktober komplettera din anmälan med:

  • Vidimerad kopia av examensbevis från Läkarexamen, både på originalspråk och i översättning
  • Beslut/utredning från Socialstyrelsen
  • Betyg i Svenska B eller Svenska 3 med lägsta betyg godkänd/E.

Observera att C1 intyg inte godtas för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3.

Max 14 sökanden kommer att antas till programmet.

För mer info om programmet se, https://www.med.lu.se/utbildning/utbildning_paa_grund_och_avancerad_nivaa/foer_laekare_med_utlaendsk_laekarexamen

Så ansöker du

Läkarexamen från land utanför EU/EES inklusive Schweiz samt av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare eller kompletterande utbildning. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska 3 eller Svenska B, med lägst betyget E/Godkänd.

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.
Se alla skolans recensioner