Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Inga recensioner än

Kandidatutbildning i livsmedelsteknik

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Utbildningen i livsmedelsteknik är en treårig utbildning som vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat med livsmedel och måltider och som nu vill höja din kompetens. Programmet är en vidareutveckling av den tidigare tvååriga högskoleutbildningen i livsmedelsteknik, som har utökats med ett tredje år.

Att producera framtidens mat på ett effektivt och hållbart sätt med teknikens hjälp står i fokus för utbildningen. Livsmedelsteknik handlar inte enbart om industriell produktion utan används vid all hantering och tillagning av mat. Här belyses allt från kostnadseffektiv skolmat och livsmedelshantering i butiker till småskalig gourmetmat. Kurserna du kommer att läsa ger dig kunskap om vad som påverkar matens kvalitet längs hela kedjan från råvara till slutlig produkt, men även hur man leder och utvecklar livsmedelsverksamheter för framtidens mat. Det innebär att du får de kunskaper som krävs för att leda och utveckla livsmedelsbranschen, utifrån dagens och framtidens krav.

Under utbildningen tar vi tillvara dina tidigare yrkeserfarenheter. Teori varvas med laborationer, gästföreläsningar, studiebesök och projektarbeten. En del av projekten görs i samarbete med branschen. Fem veckors praktik ingår.

Utbildningens syfte är att möta behovet av personer som bedömer, säkerställer och leder säker livsmedelsproduktion och livsmedelshantering, och att bidra med livsmedelsteknisk kompetens inom industri, detaljhandel, storhushåll/restaurang, skola och myndigheter. Det finns ingen liknande utbildning i Sverige som inriktar sig på processteknik för livsmedelsproduktion i kombination med ekonomi, ledarskap och verksamhetsutveckling.

Framtiden

Som utbildad livsmedelstekniker kan du arbeta med produktionsledning, produktutveckling, livsmedelsinspektion, rådgivning, kvalitetsledning, hygienansvar och försäljning eller som kökschef, kostchef, processtekniker och hållbarhetscoach.

Antagning

Utbildningen startar vartannat år. Kommande antagning är hösten 2023. Förutom att söka till hela kandidatprogrammet finns också möjligheten att söka till senare del (år 3) för dig som har en examen från Livsmedelsteknisk högskoleutbildning och vill utöka till en kandidatexamen.

Läs mer om ansökan till senare del av program på lth.se

https://www.lth.se/utbildning/kandidatutbildning-livsmedelsteknik/

Så ansöker du

Grundläggande behörighet samt två års yrkeslivserfarenhet från livsmedelsindustri, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang.

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights