Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Inga recensioner än

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik

Lunds universitet, i Helsingborg
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Helsingborg

Om utbildningen

Vill du ta ett karriärkliv, få ansvarsfulla arbetsuppgifter och jobba för framtidens gröna trafik? Som högskoleingenjör i Byggteknik - Järnvägsteknik utbildar du dig till nytta för klimatet och samhällsbygget, och får en kunskap som är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Byggteknik med inriktning järnväg handlar om samhällsbyggnad, infrastruktur och transporter med fokus på järnväg. Järnvägen är med sin minimala klimatpåverkan ett av framtidens självklara resealternativ och satsningarna på järnvägen är större än någonsin.

Det händer mycket inom området, som till exempel utbyggnad av höghastighetsjärnväg och uppgraderingar av tekniska system.

Utbildningen är väl förankrad i arbetslivet, och innehåller både teoretiska och praktiska kurser. LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska förutsättningar att få kontakt med företag och näringsliv redan under din utbildning.

Framtid/arbetsmarknad

Järnvägssektorn behöver många ingenjörer och har ett stort behov av att nyanställa. Du går därför en mycket god arbetsmarknad till mötes.

När du är klar med studierna kan du vara med och skapa förutsättningar för framtidens resande, en klimatsmart infrastruktur och ett hållbart samhälle.

Utbildningen ger dig möjlighet att bidra till tågtrafikens utveckling, planering, byggande, förvaltning och operativa ledning. Du förbereds för att arbeta med järnvägsteknik, underhållsteknik och järnvägsförvaltning.

Du kan arbeta som projektör, byggledare, planerare, utredare och projektledare på såväl konsultföretag som byggföretag och offentliga aktörer. 

Upplägg och innehåll

Du får de grundläggande kunskaper inom matematik, mekanik, fysik och geomatik som en ingenjör behöver.

År 1 läser du flera kurser som berör hela samhällsbyggnadsprocessen, t ex hur planeringsprocessen går till och hur det går till att bygga järnväg och väg. Du lär dig också hur man planerar trafiken för att det ska fungera i vårt samhälle och hur man kan bygga mer hållbart. Detta varvas mer med traditionella ämnen som exempelvis matematik, fysik och CAD.

År 2 består till största delen av kurser inom järnvägsteknik där teori varvas med praktik. Du kommer att fördjupa dina kunskaper inom områdets fyra teknikdelar banteknik, elteknik, signal- och telekommunikationsteknik. Du lär dig hur trafiken i samhället fungerar och hur beslutsprocessen för infrastrukturprojekt fungerar.

År 3 fokuserar på projektering och nybyggnation av järnvägsanläggningar. Du får träna på att tänka mer övergripande och utifrån ett helhetsperspektiv på järnväg. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som normalt genomförs i samarbete med något företag inom järnvägssektorn.

Kontakt med näringslivet

För att du ska få möjlighet att komma ut på företag, myndigheter och förvaltningar har utbildningen en arbetslivsförankring i branschen.

Afu (Arbetslivsförankrad utbildning) är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under år 1 och 2. Målet är att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet.

Under år 1 består det av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning, samt praktik/studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde. År 2 innehåller studiebesök eller projektföreläsningar inom ett företag, myndighet eller förvaltning.

Utbildningen bedrivs i samarbete med Trafikverksskolan i Ängelholm där en del av kurserna är förlagda eftersom skolan har ändamålsenliga anläggningar för de praktiska momenten. Vissa fördjupningskurser är förlagda till LTH i Lund. För resor till dessa utbildningsorter ansvarar studenten själv.

Vill du fortsätta studera har du efter utbildningen möjlighet att söka till civilingenjörsprogrammet väg- och vattenbyggnad vid LTH.

https://www.lth.se/utbildning/jarnvagsteknik/

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D

Examen & Intyg

Högskoleingenjörsexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights