Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Inga recensioner än

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad

Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Väg- och vattenbyggare är efterfrågade civilingenjörer som arbetar inom samhällsbyggnadsområdet och utvecklar framtidens byggnadsteknik. Det är en bred utbildning som leder till ett varierande yrkesliv. Du får gedigna kunskaper med tyngdpunkt på teknik, inklusive miljö- och energifrågor samt ekonomi.

Frågor kring samhällsbyggnad påverkar alla människors vardag och livsmiljö. Som väg- och vattenbyggare arbetar du med allt från övergripande samhällsplanering till produktion och konstruktion. Du är med och skapar byggda miljöer som kommer att prägla samhället för en lång tid framöver.

I Sverige behövs det under de kommande åren byggas bostäder i en stor omfattning. Det byggs då även till exempel nya skolor, bibliotek, simhallar, trafiksystem och system för vatten och energi. Samtidigt leder kraven på en hållbar utveckling i samhället till större tekniska utmaningar och ett omfattande behov av teknisk kompetens inom området. Utbildningen fokuserar just på dessa frågor och krav.

Besluten som väg- och vattenbyggare tar berör och sätter agendan för miljöer som vi befinner oss i dygnet runt, och definierar samhället och människors hela liv. Utöver att ha och kunna använda kunskap, tränas du som student därför även till att bli en bra kravställare.

På programmet får du en helhetsbild av väg- och vattenbyggarens arbetsområde, samt kunskap om byggbranschen i ett större perspektiv. Du får förståelse för hur olika roller och kompetenser samarbetar och lär dig att utforma och dimensionera alla sorters byggnader och infrastruktur, samt vad som behövs för att de ska uppfylla nuvarande och framtida krav.

Digitaliseringen går fort framåt och påverkar väg- och vattenbyggares framtida arbete. Redan i utbildningens första kurs kopplas denna utveckling till studierna, då du som student får arbeta med avancerade analysmetoder för att ta dig an aktuella problem inom samhällsbyggnadsområdet.

Som student möter du några av landets mest kompetenta lärare och forskare, som arbetar både nationellt och internationellt med forskning inom programmets specialområden.

Framtiden

Som civilingenjör i väg- och vattenbyggnad kan du arbeta med framtidens samhällsbyggnadsfrågor och infrastruktur. Behovet av utveckling inom dessa områden är stort, och du blir en viktig del i att utveckla framtidens hållbara samhälle.

Du får kompetens att delta i planering, byggande och förvaltande av byggnader och anläggningar, transportsystem och samhällen, både nationellt och internationellt. Din arbetsplats kan finnas inom privat såväl som offentlig sektor, den kan finnas hos mindre konsultfirmor eller stora entreprenadföretag. 

Oavsett var du arbetar kommer du att ha stora möjligheter att få ett intressant arbete där din insats kan göra skillnad.

Upplägg och innehåll

Genom programmets upplägg och struktur uppmuntras samarbete och integration mellan ämnen. De första tre åren innehåller ämnen som ger dig en bas inom största delen av en väg- och vattenbyggares arbetsområde.

Under de avslutande två åren av utbildningen skaffar du dig en personlig kunskapsprofil genom ditt val av specialisering där du kan välja mellan: Anläggningsteknik, Byggproduktion och förvaltning, Husbyggnadsteknik, Konstruktion, Väg-och trafikteknik och Vattenresurshantering. Dessutom finns ett utbud av valfria kurser och goda möjligheter till utlandsstudier.

http://www.v.lth.se

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights