Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Inga recensioner än

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik

Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Teknisk matematik vid LTH är programmet för dig som brinner för matematik. Här läser du mer matematik och programmering jämfört med andra civilingenjörsprogram. Du tränas i att formulera och analysera matematiska modeller. Du utvecklar därigenom din problemlösningsförmåga och förmågan att arbeta matematiskt med problem, även sådana som från början inte är formulerade i matematiska termer. När du är klar med utbildningen får du specialistkompetens som matematiker inom ett teknikområde.

Matematiken är teknikens och vetenskapens språk och har alltid varit ett kärnämne för en civilingenjör. Den snabba datorutvecklingen gör att matematiken idag blivit ännu viktigare, till exempel för att effektivt analysera information eller simulera komplexa processer.

Matematik genomsyrar vardagslivet, ofta utan att man tänker på det, med allt från google-sökningar och väderprognoser till prissättning av värdepapper. Det finns många nya områden, till exempel inom bioinformatik, AI, maskininlärning, medicin och ekonomi där avancerad matematik behövs för att utveckla nya algoritmer.

De matematiska ämnena har flera roller i utbildningen. De uppträder både som grundläggande ämnen och som centrala teknikverktyg. Under din tid som student får du även utveckla din förmåga att använda datorn för matematiskt arbete.

Du läser mycket av utbildning på LTH:s Matematikcentrum, där det finns en mycket bred verksamhet: från teori till ett brett fält av praktiska tillämpningar. Programmet präglas av att LTH har en stark verksamhet inom systemteknik.

Att LTH är en del av Lunds universitet gör det möjligt för dig som student att också söka dig ut på obanade matematiska tillämpningsområden inom exempelvis biologi, ekonomi och medicin.

Upplägg och innehåll

Utbildningen har teoretisk tyngd och komplexa problemlösningar. Förutom matematik så läser du tekniska, naturvetenskapliga och ekonomiska ämnen, vilket ger utbildningen en stor bredd. 

Programmet är uppbyggt av ett obligatoriskt block följd av specialiseringar och en valfri del. Det avslutas med ett examensarbete. Specialiseringarna inom teknisk matematik täcker nästan all sorts ingenjörskonst där analys och matematisk modellering har betydelse. 

Inom det obligatoriska blocket läser du matematiska ämnen och datavetenskap. Samtidigt skaffar du dig en bred bas inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen samt ekonomi. Kombinationen av dessa ämnen skapar programmets styrka och särart.

År 1: under första året läser du grundläggande kurser inom matematik, bland annat linjär algebra och en grundläggande kurs i programmering. Kurserna utgör basen för hela den fortsatta utbildningen. Du läser också två profilkurser: Matematisk modellering och Matematisk kommunikation. Vidare ingår grundläggande kurser i fysik och mekanik. 

År 2: ett genomgående tema för andra året är matematisk systemteori och systemteknik. Under andra året läser du också en grundläggande kurs i ekonomi.

År 3: under ditt tredje år läser du ytterligare matematiska kurser. I dessa behandlas begrepp och teori som är centrala både inom matematik och inom tillämpningar.

År 4 och 5: under de två sista åren väljer du en specialisering, där du fördjupar dig inom något teknikområde där matematiken används. Specialiseringarna inom Teknisk matematik täcker nästan all sorts ingenjörskonst där analys och simuleringar har betydelse.

Framtiden

Efter examen är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan arbeta i många olika branscher och roller inom till exempel bioinformatik, AI, maskininlärning, medicin, finans men också som forskare, entreprenör eller på innovationsbolag. Du kan se fram emot ett omväxlande arbete där du utvecklar eller forskar kring avancerade tekniska produkter, system och teorier. Många arbetar i team där de bidrar med matematisk specialistkunskap. För detta är du väl förberedd genom den träning i kommunikation och modellering som du fått.

http://www.tekniskmatematik.lth.se

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights