Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Inga recensioner än

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik

Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Utbildningen i teknisk fysik vid LTH passar dig som gillar både matematik och fysik och som vill använda dessa för att utveckla samhället och näringslivet. Efter examen har du god insikt i de fysikaliska lagar som styr världen och du har vad som krävs för att förverkliga ny teknik och nya uppfinningar. Förutom djupa kunskaper i matematik och fysik som behövs för att förstå modern teknik får du insikt i teknikområden som till exempel hållfasthetslära, programmering samt energi- och miljöteknik. Civilingenjörer i teknisk fysik är bra på att hantera och sortera stora mängder information och har specialistkompetens, samtidigt som du har den bredd som krävs för att samarbeta med människor med andra kompetenser.

Tekniska fysiker fungerar ofta som projektledare eller spindel i nätet när projekt ska startas eller drivas.

Du får en stabil grund att stå på för att vara med och skapa nya teknologiska framsteg. Genom programmets unika kombination av fysik, matematik och teknikämnen, kommer du att lära dig beskriva och förstå din omgivning från atomkärnornas kvantmekaniska värld upp till stora komplexa system som tillverkningsindustrier och samhällsekonomi. Teknisk fysik är den första civilingenjörsutbildning som startades på LTH, och är fortfarande det program som ger den bredaste teoretiska grunden. 

De teknologiska framsteg som varit avgörande för att forma dagens samhälle har ofta byggt på analys och lösning av problem med hjälp av matematik och fysik. Även för att bygga morgondagens samhälle behövs kvalificerade ingenjörer med en bred teoretisk och experimentell bakgrund.

Utbildningen kombinerar studier av matematik och fysik med tillämpningar inom till exempel elektroteknik, maskinteknik och datateknik. En kraftig koppling görs mellan naturvetenskapliga och ingenjörsvetenskapliga ämnen. Matematiken har en nyckelroll då matematiska modeller tas fram i olika sammanhang.

Ingen vet hur världen ser ut eller vad ingenjörsyrket innebär om 10 eller 20 år, men som civilingenjör i teknisk fysik kan du anpassa dig till nästan vad som helst.

Upplägg och innehåll

Under dina tre första år läser du obligatoriska kurser som lägger grunden för hela utbildningen. Ämnena delas upp i fysik, matematik och teknikämnen.

Efter de tre första åren har du gedigna kunskaper i matematik och modern fysik och har fått nya perspektiv på hur de tillämpas inom olika teknikområden till exempel hur numeriska beräkningar kan användas för att modellera värmeledning eller kvantmekaniska fenomen. Du har också fått insikt i vad teknik är och vilken betydelse den har nationellt och globalt, för enskilda människor såväl som för mänskligheten.

Under de två sista åren väljer du bland hundratals fördjupningskurser. Dessutom kan du bredda dig med kurser i till exempel språk och ekonomi vid Lunds universitet. Det finns ett fantastiskt kursutbud och du kan fritt välja kurser motsvarande 15 högskolepoäng. Efter ditt tredje år kan du söka en praktikkurs och tillbringa åtta veckor på ett företag och där prova på ingenjörsrollen i verkligheten.

Du har även möjlighet att resa utomlands en eller två terminer genom ett av universitetets utbytesprogram, vilket många studenter på programmet gör.

För att fördjupa dina kunskaper i något av programmets ämnesområden läser du hälften av dina valfria poäng inom en specialisering. Programmet har många specialiseringar. Några är fokuserade på matematik, till exempel finansiell modellering, några på fysik, som exempelvis fotonik eller teoretisk fysik. Andra är mer teknikorienterade, som medicinsk teknik, programvara eller energisystem. Samtliga specialiseringar ger dig kontakt med världsledande forskningsmiljöer.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan utföras vid LTH, utomlands, vid någon annan högskola eller vid ett företag.

Framtiden

Civilingenjörer i teknisk fysik är eftertraktade och möter en ljus arbetsmarknad. Tekniska fysiker har ofta ledande roller i forsknings- och utvecklingsarbete, både inom företag och inom universitet, eller som entreprenörer i egna företag. En gemensam nämnare är den allmänna förmågan att snabbt skaffa sig god överblick över och sätta sig in i nya, ofta tvärvetenskapliga, problemställningar vars lösning kräver kunskaper och metoder från flera olika områden.

Exempel på yrken: patentkonsult, programmerare, medicinsk tekniker, entreprenör eller finansanalytiker. Mer beskrivande exempel på arbetsuppgifter skulle kunna vara utveckling av styrsystem för industrirobotar, utveckla nya solceller, att skapa matematiska modeller för en stads energikonsumtion och forskning kring solceller.

http://www.tekniskfysik.lth.se

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights