Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Inga recensioner än

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design

Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Idag förutsätter vi att produkter och redskap ska vara lättillgängliga, begripliga och ergonomiska, men även framtagna ur ett hållbarhetsperspektiv. Design ses idag som ett självklart konkurrensmedel och det är avgörande att en produkt ska fungera väl men även har estetiska kvaliteter. Maskinteknik med teknisk design är en utbildning som kombinerar klassisk maskinteknik med industridesign. Som student får du kunskap om produktutvecklingsprocessen där design och teknik står i fokus, och du får en stabil ingenjörsgrund att stå på.

Teknisk design är en civilingenjörsutbildning som blandar naturvetenskap och teknik med ett stort utbud av designrelaterade kurser av olika slag. Denna utbildning är för dig som är både kreativ och nyfiken men samtidigt intresserad av teknik, matematik och design.

Utbildningen i Maskinteknik med teknisk design förmedlar en helhetssyn på produktutvecklingsprocessen och samspelet mellan människan, produkten och omvärlden. En teknisk designer ska kunna hantera framtidens problematik inom produktutveckling utifrån ett brett perspektiv. Tanken är att mer teoretiska kurser varvas med praktiska såsom skissning och handfast prototypbygge i våra verkstäder. Detta för att både kunna ta fram, och inte minst visualisera, nya idéer och reflektera över dem. Detta ger dig en unik kombination där du som produktutvecklare kommer att ha en större förståelse av den funktionella delen och hur produkten möter människan, men samtidigt en teknisk förståelse för att möta och lösa tekniskt relaterade problem. 

Med design menas den process som inkluderar - men inte är begränsad till - att tillföra en produkt estetiska värden utöver den tekniska funktionen. Design kan leda till att användaren på ett bättre sätt förstår hur produkten ska användas, utformningen kan vara mer ergonomisk, eller mer samstämmig med ett företags särskilda marknadsprofil.

Upplägg och innehåll

Utbildningen spänner över många olika teknikområden och inslaget av designrelaterade kurser är stort, vilket ger utbildningen en unik profil. På programmet blandas kunskap och forskning inom naturvetenskap, teknik och design. Du får träna upp din förmåga att arbeta kreativt och systematiskt med att utveckla och utforma produkter.

I början av utbildningen läser du grundläggande ämnen inom naturvetenskap och maskinteknik tillsammans med övriga maskinteknikstudenter. Successivt från hösten i årskurs 1 ökar inslaget av designrelaterade kurser.

Under utbildningen genomför du flera projekt. Här får du möjlighet att tillämpa och fördjupa dina kunskaper och färdigheter och träna upp din förmåga att arbeta kreativt och systematiskt med att utveckla och utforma produkter.

Under de två avslutande åren finns möjlighet till fördjupning inom olika områden. För dig som är intresserad av medicin teknik och produkter för funktionsnedsatta finns fördjupningen medicin/rehab. Du kan också välja att fördjupa dig inom energi/miljö med fokusering på ett hållbart samhälle eller kurser i produktutveckling och design som ytterligare stärker ditt kunnande inom utveckling av nya produkter.

Framtiden

Som färdig civilingenjör inom Maskinteknik med teknisk design kan du att kunna välja mellan en rad olika spännande arbeten inom olika branscher, i Sverige och utomlands. Du kan arbeta som bland annat produktchef, projektledare, produktutvecklare, designer, forskare eller starta ditt eget företag runt en produktidé.

http://www.mtd.lth.se

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights