Visa studentum.se som: Mobil

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik

Lunds universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Lund
Klassrum
300 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Lund
Antagningshistorik

Om utbildningen

På civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid LTH förenas klassiska ingenjörsämnen med bland annat teknisk design, ekonomi och miljö. De olika ämnena följer och kompletterar varandra och du får en efterfrågad kompetens inom en mängd branscher. Som civilingenjör i maskinteknik kan du bli både specialist och problemlösare och kan därmed påverka hur vårt framtida samhälle kommer att se ut.

Samhällsekonomin bygger på ett kontinuerligt utbyte av varor och tjänster. Framtagningsprocessen av produkter har en central roll, både inom den varuproducerande sektorn och inom tjänstesektorn.

Eftersom konkurrensen om råvaror och energikällor hårdnar krävs en utveckling mot effektivare produktion, effektivare utnyttjande av befintliga resurser och energikällor, samt anpassning av befintliga produkter och system till nya material och nya energikällor. Därför behövs kompetens kopplad till produktframtagning inom en mängd branscher, till exempel design, produktutveckling, dimensionering, tillverkning, energiomvandling och energianvändning samt distribution och återvinning.

Som utexaminerad blir du en kvalificerad civilingenjör som kan delta i den utveckling som behövs för att bedriva en framgångsrik produktframtagning i konkurrens med omvärlden.

Upplägg och innehåll

Utbildningen präglas av en stark industrianknytning och erbjuder en bred bas som ger dig möjlighet att välja mellan ett antal specialiseringar inom olika områden. 

Den första halvan av utbildningstiden ägnas åt grundläggande naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Den specialisering du sedan väljer under de avslutande två åren ger dig en utbildning med djupa kunskaper och färdigheter inom något av följande maskintekniska specialområden: Energiteknik, Produktutveckling, Produktrealisering, Logistik och produktionsekonomi, Beräkningsmekanik, Mekatronik och Transportteknik. Utbildningen kompletteras med valfria kurser.

Framtiden

Maskiningenjörens stora kompetens gör att du blir attraktiv på arbetsmarknaden. Du har stora möjligheter att välja din egen karriärväg och att kunna ligga i utvecklingens frontlinje.

Ryggraden i Sveriges näringsliv består av de klassiska maskintekniska basindustrierna: energi, stål, verkstad, bil och papper. Inom dessa områden är arbetsmarknaden för civilingenjörer god. Du kan arbeta i små och stora företag med till exempel konstruktion, produktion eller utveckling av produkter och tjänster. Många av Sveriges största exportföretag har civilingenjörer som ledare.

En karriär inom forskning är också öppen för dig.

http://www.m.lth.se

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11