Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik

Lunds universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Lund
Klassrum
300 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Lund
Antagningshistorik

Om utbildningen

På LTH:s utbildning inom informations- och kommunikationsteknik ligger fokus på internet, säkerhet och interaktionsdesign. Du lär dig också mycket om mjukvaruutveckling och digitalisering. Som ingenjör får du insikt i framtidens tjänster och tillämpningar. Du kommer delta i och leda projekt där komplexa tekniska system möter människans förutsättningar, möjligheter och behov.

Informations- och kommunikationsteknik är den tekniska grunden för dagens informationssamhälle. Metoder för att behandla, överföra och presentera information, i till exempel datorer och smarta telefoner, utvecklas i snabb takt. Här utbildas du i att arbeta med, delta i och leda denna teknikutveckling.

Utbildningen ger träning i och förutsättningar för att utveckla kvalificerade kommunikationssystem samt förståelse för de principer och protokoll som bygger upp dessa. Du får även bred kunskap om säkerhet och sårbarhet och hur man konstruerar och analyserar säkerhetslösningar för system och nätverk. Användarperspektivet är en viktig del i utbildningen, då det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden av personer med denna kunskap.

Som civilingenjör i informations- och kommunikationsteknik blir du särskilt lämpad att arbeta med och delta i teknikutvecklingen av framtidens IT-produkter, system och applikationer. Du får en god helhetsförståelse av hela kommunikationskedjan: hur informationen bearbetas och skickas, hur olika kommunikationsnät är uppbyggda för att hantera informationsflöden samt hur användaren interagerar med tekniken för att tillgodogöra sig informationen på bästa sätt.

Upplägg och innehåll

De första tre åren består av grundläggande kurser i framför allt kärnämnena matematik, programmering, kommunikationsteknik och interaktionsdesign. Redan det första året kommer du i kontakt med alla kärnämnen, men får också möjlighet att praktiskt experimentera med programmering, kommunikationsteknik och interaktion i kursen digitaliseringsprojekt. 

De sista två åren profilerar du dig genom att välja en specialisering och valfria kurser. Det finns fyra specialiseringar: Användbarhet och design, Kommunikationssystem, Programvara och Säkerhet.

Under hela utbildningen varvas teoretiska kurser med praktiska projektkurser, som utförs både enskilt och som grupparbeten. Sista terminen gör du ett examensarbete, ofta på ett teknikföretag i regionen.

Framtiden

Med den gedigna kunskap du tillägnar dig under utbildningen får du en förmåga att utvecklas i din yrkesroll i takt med att teknikens och samhällets behov av kunskaper och färdigheter förändras.

Arbetsmarknaden är mycket ljus för dig som väljer att bli civilingenjör inom området. Många inom området informations- och kommunikationsteknik arbetar till exempel som teknisk expert, projektledare, utvecklingsansvarig, programmerare, chef på olika nivåer eller som forskare. Du kan jobba i allt från små startup-företag till stora IT-jättar.

Som civilingenjör i informations- och kommunikationsteknik har du stora möjligheter att över tid avancera i karriären, och få ett större inflytande i beslutsfattandet kring informations- och kommunikationssystem.

http://www.lth.se/utbildning/informations-och-kommunikationsteknik/

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,7)
Baseras på 58 recensioner.
Se alla skolans recensioner