Visa studentum.se som: Mobil

El- och automationsingenjör

Vuxenutbildningen Luleå
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Luleå
80 veckor
Heltid, distans
Studiemedelsberättigad
Svenska
Kommande starter
Luleå Sista ansökan
september 2021 
2021-05-31
Distans
september 2021  (Svenska)
2021-05-31

El- och automationsingenjör

El- och automationsingenjör

El- och automationsingenjör på distans

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Vuxenutbildningen i Luleå och olika branschföretag som ligger bakom utbildningen.

Som El & Automationsingenjör arbetar du inom det privata näringslivet eller inom offentlig förvaltning som t ex ingenjör eller tekniker. Du kommer att kunna projektera och konstruera elektriska installationer för bostäder, lokaler och industri. Din arbetsplats kan vara hos konsulter, processindustri, energiproducenter och entreprenörer.

Luleå vuxenutbildning har tidigare slutfört flera utbildningsomgångar av utbildningen. Av de som hittills tagit examen har de flesta arbete i de yrken som utbildningen är inriktad mot.

För mer information om El- och automationsingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande, ha en motsvarande utländsk utbildning samt lägst betyget godkänt i Matematik C eller lägst betyg E i Matematik 3 B eller C. Vidare krävs lägst betyget godkänt i Praktisk ellära A, Ellära A eller Fysik A

Om du saknar någon kurs för att vara behörig, ta kontakt med din lokala Vuxenutbildning för att komplettera dina meriter

Urval

Betyg.

Ansök på utbildningens webbsida.

Examen & Intyg

Examensbenämning: Yrkeshögskoleexamen El & Automationsingenjör

Examenskrav: Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Kostnader

Utbildningen är berättigad till studiestöd från CSN.

Vuxenutbildningen Luleå

Vuxenutbildningen Luleå

I takt med att arbetsmarknadens kompetenskrav ökar växer också medborgarnas behov av att bygga och förbättra kompetensen under hela livet och inom olika områden. Kraven ökar på att det ska finnas möjligheter att lära i olika former. All kommunal vuxenutbildning...


Läs mer om Vuxenutbildningen Luleå och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: El- och automationsingenjör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Vuxenutbildningen Luleå

Laboratoriegränd 11
977 53 Luleå

Upplägg

Utbildningen omfattar 400 yh-poäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yh-poäng.

El- och automationsingenjör bedrivs på distans, heltid. Lärarledd tid: 8 timmar/vecka. 

Obligatoriska laborationstillfällen i Luleå, ett antal gånger under utbildningens gång.  Kostnader för resor och boende vid laborationer bekostar du själv.

Kursinnehåll

Digitala hjälpmedel, 30 p

Kursen innehåller användningen av datorn som hjälpmedel vid ritningsframställning och kalkylering.

Eldrift och kraftelektronik, 55 p

Kursen innehåller kraftelektronik, omriktare, elmotordrift och EMC. Den studerande får kunskaper inom effekthalvledare och deras koppling för likriktning, pinciperna för omriktare och deras tillämpningar, dimensionering ac motordrifter mm samt känna till och förstå grunderna för EMC och CE-märkning.

Elektroteknik, 30 p

Kursen ger grundläggande kunskaper i konstruktion och analys av digitala kretsar, halvledare och olika applikationer med halvledare. Den studerande lär sig använda moderna hjälpmedel för simulering, implementering och konstruktion av digitala och analoga konstruktioner.

Elkraftsteknik, 55 p

Kursen innehåller områdena elinstallationer, elmaskinlära och den teoretiska del som Elsäkerhetsverket kräver för erhållande av så kallad allmän behörighet.

Examensarbete, 20 p

Ett mindre individuellt arbete som genomförs i slutet av studietiden. Den studerande redovisar ett lösningsförslag på ett problem som är hämtat från sin LIAarbetsplats. Dels för att få en så arbetslivsinriktad uppgift som möjligt och dels för att man där kan diskutera en rimlig avgränsning och omfattning. Arbetet redovisas muntligt och i form av en rapport.

Ingenjörsmatematik, 40 p

Tolka och använda logaritmer och potenser. Geometri. Andragradsekvationer och ekvationssystem med grafiska och algebraiska metoder. Räkna med komplexa tal och lösa polonymekvationer med komplexa rötter. Använda enhetscirkeln för trigonometriska samband. Uppskatta derivatans värde numeriskt då funktionen är sambandet mellan funktionens graf och dess derivator av första och andra ordningen. Använda deriveringsreglerna. Differentialekvationer, bestämma primitiva funktioner och använda tillämpad problemlösning. Begreppet Integral och samband mellan integral och derivata.

LIA, 100 p

LIA-delen är uppdelad i två perioder. De två perioderna som omfattar 45 respektive 55 poäng innebär placering som medarbetare med handledning i ett företag. Företag och inriktning väljs i samråd med studerande och LIA-projektledare. De studerande uppmanas att prova olika arbetsuppgifter under de båda LIA-perioderna.

Systemteknik, 35 p

Systemtekning inbegriper reglerteknik, automationsteknik och mätteknik.

Teoretisk elektronik, 35 p

Den studerande får kunskaper inom vanliga fysikaliska fenomen inom ellärans område.

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen El- och automationsingenjör från Vuxenutbildningen Luleå, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: