Visa studentum.se som: Mobil

Allmän kurs - 3 inriktningar/profiler

Löftadalens Folkhögskola
Sammanfattning
Folkhögskoleutbildning
Åsa
1-3 år
Heltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Åsa
Löftadalens Folkhögskola

Allmän kurs - 3 inriktningar/profiler

Sök till Allmän kurs på Löftadalen – din väg vidare! Hos oss kan du läsa in grundskolan eller gymnasiet enligt folkhögskolans egen modell. Här kan du få grundläggande behörighet till högskola eller annan eftergymnasial utbildning.

På Allmän kurs vänder vi oss till dig som vill:

 • Läsa in grundskola och/eller gymnasiet
 • Studera i en kreativ och inspirerande miljö
 • Utvecklas som person på egna villkor.

Utgångsläget för studierna är dina intressen, behov och förutsättningar. Förutom ämneskunskaper utvecklar du även din studievana. Du studerar ett eller flera år, beroende på hur din studiebakgrund ser ut.

Arbetssätt på Allmän kurs

Vårt syfte är att sätta undervisningen i ett sammanhang med omvärlden och på så vis skapa en helhetsbild. Detta innebär att du studerar tematiskt i block, där historia, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska vävs samman. Blocken ger dig de kunskaper som du behöver utifrån din individuella studieplan.

Enskilt arbete och föreläsningar varvas med grupparbeten, studiebesök och diskussioner. Härigenom skapas mötesplatser för samtal, reflektion och förståelse. Grunden i vår pedagogik är samtalet och ditt aktiva deltagande. Genom att studera i mindre grupper har lärarna mer tid för varje deltagare och du får hjälp att nå dina mål.

För mer information om Allmän kurs - 3 inriktningar/profiler, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan görs via skolans egna hemsida.

Grundläggande krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Du ska fylla minst 18 år den termin kursen börjar.
 • Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast sista ansökningsdagen.
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 • Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.

Kursinnehåll

En dag i veckan har vi inriktningsdag och här finns tre olika skapandeverkstäder att välja mellan. Studie, praktisk eller estetisk. Du väljer en skapandeverkstad för hela läsåret.

Kursplanen för din inriktning görs tillsammans med handledare samt deltagare i verkstäderna men nedan följer ett exempel på innehåll.

1. Studieverkstad – upptäck och utveckla faktorer som påverkar dina studier

 • Förmiddag:Svenska som andraspråk, alternativt kärnämne.
 • Eftermiddag:Studieteknik, studieplanering, studieteknik, hjälpmedel, att söka information på bibliotek, tyst studiemiljö, friskvård och rörelse, mental träning eller studiebesök.

2. Praktisk verkstad – upptäck och utveckla dina praktiska sidor

 • Odling/trädgård
 • Bygga (kanske växthus)
 • Renovera
 • Sy
 • Återbruk – få det att funka
 • Arbeta med trä
 • Meka
 • Djurskötsel

3. Estetisk verkstad – upptäck och utveckla dina kreativa sidor

 • Musik
 • Drama
 • Bild och form
 • Digitalt foto och film

Svenska som andraspråk (SVA)

Du som har annat modersmål än svenska får hjälp att komma vidare i språket. Goda kunskaper i svenska är inte bara viktigt för att kunna studera i Sverige, utan också en förutsättning för att ta del av svenskt kultur- och arbetsliv. Du bör ha SFI D för att påbörja Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (SVA Grund). Det är möjligt att läsa SVA 1,

Kursplan

Målbeskrivning för Allmän kurs

Målet är att genom bildning, utbildning och delaktighet i kulturlivet ge dig möjlighet att påverka din livssituation i en demokratisk samhällsutveckling.

För att nå detta har vi formulerat fem delmål, läs om dem här (öppnas som pdf).

Folkhögskolans egen modell

Folkhögskolans egen modell bygger dels på ett omfattningskrav och dels på ett innehållskrav. När du har uppnått omfattningskravet och innehållskravet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Omfattningskrav

Du kan läsa ett eller flera år, beroende på hur din studiebakgrund ser ut. Det är det vi inom folkhögskolan kallar omfattningskrav.

 • Svenska som andraspråk Grund (SVA Grund) vänder sig till dig som har gått SFI eller Etableringskurs.  Här läser du som är ny i Sverige svenska som andraspråk. Därefter kan du fortsätta på grundskole- och gymnasienivå på Allmän kurs. Du bör ha SFI D för att påbörja Svenska som andraspråk.
 • Årskurs 1 vänder sig till dig som behöver läsa in grundskolan eller hela gymnasiet.
 • Årskurs 2 vänder sig till dig som har ca 800 godkända poäng från gymnasiet eller Komvux.
 • Årskurs 3 vänder sig till dig som har ca 1600 godkända poäng från gymnasiet eller Komvux.

InnehållskravInnehållskrav till yrkeshögskola

I de ämnesövergripande studierna kan du nå behörigheter i

 • Engelska 5 se kursinnehåll
 • Historia 1a1 se kursinnehåll
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Naturkunskap 1a1 se kursinnehåll
 • Religionskunskap 1 se kursinnehåll
 • Samhällskunskap 1a1 se kursinnehåll
 • Svenska 1 se kursinnehållalternativt  Svenska som andraspråk 1 se kursinnehåll

Innehållskrav till högskola

I de ämnesövergripande studierna kan du nå behörigheter i

 • Engelska 5 se kursinnehålloch Engelska 6 se kursinnehåll
 • Historia 1a1 se kursinnehåll
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Naturkunskap 1a1 se kursinnehåll
 • Religionskunskap 1 se kursinnehåll
 • Samhällskunskap 1a1 se kursinnehåll
 • Svenska 1 se kursinnehåll,Svenska 2 se kursinnehållochSvenska 3 se kursinnehållalternativt  Svenska som andraspråk 1 se kursinnehåll,Svenska som andraspråk 2 se kursinnehållochSvenska som andraspråk 3 se kursinnehåll

Vi ger också särskilda behörigheter i

 • Engelska 7 se kursinnehåll
 • Historia 1a2 se kursinnehåll
 • Matematik 2a, 2b och 2c
 • Matematik 3b
 • Naturkunskap 1a2 se kursinnehålloch Naturkunskap 2 se kursinnehåll
 • Religionskunskap 2 se kursinnehåll
 • Samhällskunskap 1a2 se kursinnehåll

Vi ger också behörigheter i grundskolans

 • Engelska
 • Historia
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk

Examen & Intyg

Studieomdöme

Kostnader

Det är gratis att studera på Löftadalens folkhögskola. Det du betalar för är mat, eventuell kurslitteratur, material och boende.  Kostnaden varierar beroende på vilken kurs du sökt samt om du är dagdeltagare eller internatdeltagare.

Vi arrangerar ibland studiebesök, studieresor eller till exempelvis teaterbesök där du betalar en del eller hela kostnaden själv. Kostnaden för kurslitteratur, kursmaterial samt studiebesök för dig som läser på allmän kurs kommer max att uppgå till1500 kr.

Löftadalens Folkhögskola Facebook

Löftadalens Folkhögskola

Löftadalens Folkhögskola

Vad du än drömmer om så vill vi att du ska utvecklas i en skapande, demokratisk och internationell miljö. Med drygt tvåhundra deltagare utgår vi från dina förutsättningar. Precis vid havet, nära till Göteborg och Varberg, erbjuder vi många utbildningar...


Läs mer om Löftadalens Folkhögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Allmän kurs - 3 inriktningar/profiler

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Löftadalens Folkhögskola

Folkhögskolevägen 19
439 05 Åsa


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Allmän kurs - 3 inriktningar/profiler från Löftadalens Folkhögskola, fyll i följande uppgifter: