Visa studentum.se som: Mobil

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil

Linnéuniversitetet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Kalmar, Karlskrona, Ljungby, Oskarshamn, Växjö
240 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Kalmar
Höst 2021

Karlskrona
Höst 2021

Ljungby
Höst 2021

Oskarshamn
Höst 2021

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil

En bra lärare vägleder och stimulerar elever. I grundskolans årskurs 4-6 blir lärarens uppgift att utveckla elevers nyfikenhet och vetgirighet för fortsatt lärande. I samspel mellan högskoleförlagda och verksamhetsförlagda delar av utbildningen lär du dig skapa miljöer som inspirerar till lärande i svenska, matematik och engelska. I profilen ingår också kursen som ger dig kompetens att undervisa i naturorienterande ämnen och teknik. Den utbildningsvetenskapliga kärnan löper som en röd tråd genom utbildningen. Moment som styrdokument, specialpedagogik, konflikthantering, bedömning och betygssättning samt forskningsmetodik utgör ett centralt innehåll i denna del. Vetenskapligt skrivande tränas tidigt i utbildningen och finns tillsammans med forskningsmetodiska moment genomgående i utbildningens kurser. En kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik riktas specifikt mot de två självständiga arbetena som ingår. Den verksamhetsintegrerade profilen vid Linnéuniversitetet innebär att du som student tillbringar dubbelt så mycket tid i skolvardagen. Utöver de tjugo veckor av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som normalt ingår i utbildningen knyts du varje läsår till ett lärararbetslag och vistas kontinuerligt tillsammans med lärare och elever på utvalda övningsskolor. Du involveras i arbetslagets arbete och får möjlighet att öva, pröva och fundera i nära kontakt med ditt framtida yrke. Denna erfarenhet under utbildningen ger dig en möjlighet att känna dig extra förberedd när du sen själv är klar att möta dina första elever efter examen.
För mer information om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.

Examen, diplom m.m.

Grundlärarexamen

Linnéuniversitetet

Ett modernt, internationellt universitet i Småland

Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och vi erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser inom en rad olika områden. Att studera är mer än att bara utbilda...


Läs mer om Linnéuniversitetet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Pedalstråket 11
392 31 Kalmar

Tel: 0772-28 80 00
lnu.se


Linnéuniversitetet Facebook

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,2)
Baseras på 5 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil från Linnéuniversitetet, fyll i följande uppgifter: