Visa studentum.se som: Mobil

Miljövetenskap, kandidatprogram

Linköpings universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Norrköping
Klassrum
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Norrköping
Antagningshistorik

Om utbildningen

För att kunna upptäcka och identifiera miljöproblem krävs kunskap om naturen. För att förstå de komplexa miljöfrågorna krävs dessutom kunskaper om människan och samhället. Miljövetarprogrammet vid LiU väver ihop sådan kunskap. Som miljövetare från LiU är du attraktiv på arbetsmarknaden för att du har en helhetssyn och kan bidra till skapandet av ett långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt väl fungerande samhälle. Lärarna på miljövetarprogrammet är forskningsaktiva inom många olika miljöfrågor och därför får du ta del av aktuell forskning, till exempel inom klimatpolitik, klimatförändringar och vatten- och resurshantering. Dessutom är flera av uppsatserna som skrivs antingen kopplade till forskningsprojekt eller till praktikplatser vilket gör att ditt arbete redan under utbildningen gör skillnad. Hantering av miljöfrågor är idag en viktig del av verksamheten inom privat och offentlig sektor, på både nationell som internationell nivå. Framtida arbetsroller kan till exempel vara miljöstrateg, miljökonsult, miljöinspektör, miljöstatistiker, naturvårdshandläggare, miljö- och kvalitetschef, avfallstrateg, klimatambassadör, vattenhandläggare, miljörådgivare, miljökommunikatör, energi- och klimatutvecklare eller miljösamordnare. Potentiella arbetsplatser är företag, organisationer eller inom offentlig förvaltning - på regional, nationell och global nivå. Vill du studera vidare erbjuder LiU till exempel mastersprogrammet Science for Sustainable Development.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet på grundnivå

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet

581 83 Linköping

Tel: 013-28 10 00
Fax 013-28 28 25