Visa studentum.se som: Mobil

Kognitivt Ledarskap

Lifecap AB
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
6 månader
Deltid
Icke studiemedelsberättigad
12 760 SEK inkl. moms
Startdatum: Kontinuerlig kursstart - Distans
Sista ansökan: Kursstart kontinuerligt

Videoreportage

Kognitivt Ledarskap

Studera kognitivt ledarskap med Lifecap!

Vi behöver förstå varför vi valt de strategier vi använder, vilken grundsyn vi har på oss själva, vad vi innerst inne tror på, för att optimera vårt ledarskap. Ett optimalt ledarskap börjar med att vi förmår leda oss själva på ett framgångsrikt sätt.

Syftet med materialet i kursen är att bistå med verktyg som kan användas för att ta sig till ett speciellt mål eller tillstånd. Det handlar om förflyttning, om att ta sig från punkt A, startpunkten, till punkt B, det vi vill uppnå: Det kan röra sig om ledarskap av ett företag eller en organisation, en önskan att kunna ta på sig ett större ansvar i form av fler underställda eller annat vi vill uppnå, som mer livsglädje, mindre stress, en ny livsstil, en mer vältränad kropp eller ett bättre psykiskt mående. Den här kursen förmedlar kunskap i form av en mängd olika verktyg såsom en rad ledarskapsteorier, grupprocessverktyg, olika kartläggningar och intervjuformulär. Kursen består av texter, ljudfiler, frågeställningar och korta filmavsnitt.

För att utveckla kompetens i ledarskap räcker det tyvärr inte med en stor verktygslåda. Det räcker inte med att veta i vilka situationer som olika teorier om mänskliga reaktioner är tillämpbara eller vilka ledarstilar som är mest effektiva. Det krävs övning och övning ger färdighet.

Det många av oss missar är att de bästa övningstillfällena finns rakt framför oss. Vi har alltid ansvar för att leda oss själva och beroende på hur skickliga vi är på att leda oss själva, får vi mer eller mindre lojala och fler eller färre följare. Materialet i den här kursen gör det möjligt att granska de situationer du hamnar i och att upptäcka sidor i det personliga ledarskapet som inte varit tydliga, förutsätt att materialet används enligt instruktionerna. Värderingskonflikter kan avslöjas och dolda rädslor som utgör hinder kan komma upp till ytan och därmed bemötas. 

Om du är intresserad av den här kursen för att du vill utvidga din kompetens som anställd chef, föreslår vi att du tar en ordentlig titt på företagets vision och mål. När du gjort det behöver du fundera ut vad du och dina underställda är anställda för att åstadkomma. Därefter behövs en omfattande inventering för att konstatera om den kompetens och de resurser som behövs för att fullfölja uppgiften finns tillgängliga. I kursmaterialet ingår teorier, modeller och verktyg som du kan använda för att genomföra inventeringar, både vad gäller ledarstilar, grupprocesser och olika kartläggningar som kan användas som underlag vid utveckling.

Om du vill genomgå kursen för att du önskar leda dig själv till en förbättrad livsstil, kommer du att ha glädje av frågeställningarna som handlar om personliga mål och visioner. Den kognitiva triangeln innehåller parametrarna TANKE - KÄNSLA - HANDLING. För att få till stånd en förflyttning behöver en förändring göras i någon av parametrarna. Det vanliga vid arbete med kognitivt ledarskap innebär att utmana en tanke och att ersätta den med en annan tanke som i sin tur genererar en ny känsla och en andra handlingar än de invanda. Ofta visar det sig att vi har föreställningar med oss sedan vår uppväxt som styr våra handlingar från vårt undermedvetna. Föreställningar som måste ifrågasättas och ersättas för att vi ska uppnå en förändring.

Den här kursen innehåller frågor och uppgifter som uppmuntrar till att göra kognitiva förändringar. Förändra din tanke, ditt "mind-set" och du kommer att känna på ett annat sätt vilket genererar nya beslut som ger upphov till en annan handling, vilket i sin tur resulterar i en ny konsekvens - ett nytt resultat!

Oavsett hur skickliga ledare vi är kan vi utveckla vårt eget ledarskap. Så länge vi reagerar på olika händelser, personer och/eller situationer i vår omgivning finns det anledning att se över det egna ledarskapet. Begreppet kompetens sägs innehålla parametrarna VILJA - KUNSKAP - FÖRMÅGA. Första steget är att VILJA. Det krävs någon form av uppoffring för att ta till sig ny kunskap. Du behöver verkligen VILJA utvecklas och vara beredd att omvärdera dina ståndpunkter för att få till stånd en förändring.

Det handlar om att praktisera och att öva för att ledarskapet ska fungera naturligt för dig och för att få andra att vilja engagera sig och göra sitt bästa. Det börjar med att du själv har viljan och tålamodet att göra det bästa möjliga av ditt eget ledarskap: Det där du leder dig själv.

Kursupplägg: Distans via internet. Det finns möjlighet att köpa till ledarskapscoaching som komplement. Lifecap har utbildade coacher spridda över landet och det finns även coacher att tillgå via telefon eller skype.

För mer information om Kognitivt Ledarskap, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Förfrågan och anmälan:

Anmälan genomförs automatiskt vid betalning av kursen. I samband med detta får kursdeltagaren tillgång till hela kursmaterialet omgående. Förfrågan: Kontakta gärna Lifecap per mail eller per telefon 08-545 959 40 vid förfrågan.

Upplägg

Upplägg: Kursen genomförs på distans via internet. Det finns möjlighet att köpa till en processträff där det personliga ledarskapet behandlas eller individuell ledarskapscoaching som komplement. Lifecap har utbildade coacher spridda över landet och det finns även coacher att tillgå via telefon eller skype.

Examen & Intyg

Diplom: För att erhålla diplom krävs, förutom att uppgifterna i kursen löses i kursmaterialet, deltagande på en processträff om fem dagar på internat i Roslagen (kontakta Lifecap för uppgifter om kostnader och tid för nästa processträff).

Övrig information: Lifecap AB är kvalitetssäkrad enligt ISO och granskas av utomstående företag årligen. Företaget utbildar coacher och terapeuter sedan år 2000.  Lifecaps internetbaserade terapier (E-terapi) och kurser leds av terapeuter som har egenupplevd erfarenhet inom området de undervisar i.

Kostnader

Pris: 12760 kronor inklusive moms. Du kommer åt det omfattande kursmaterialet så snart du anmält dig genom att betala för kursen. På presentationssidan finns ytterligare information i form av en utvidgad beskrivning samt en innehållsförteckning som avslöjar vilka avsnitt, kartläggningar och teorier som kursen innehåller.

Fortsatta studier

Fortsatta studier: Den internetbaserade kursen i Kognitivt ledarskap utgör en del av Lifecaps utbildning till kognitiv coach. Det går att komplettera med en processträff om 5 dagar som genomförs på internat i Roslagen. Efter deltagande på processträffen samt att kursdeltagaren fullföljt de uppgifter som hör till kursen delas ett kursdiplom omfattande ledarskapsblocket ut. För att komplettera för att bli diplomerad kognitiv coach krävs närvaro på ytterligare två kursblock om fem dagar på internat inom ämnesområdena relation och hälsa, inlämnade uppgifter gällande dessa ämnen samt deltagande i examinationsträff under tre dagar i Stockholm (dagtid).

Lifecap AB

Lifecap AB

Lifecap

Lifecap erbjuder möjligheter till personligt växande. Vi har valt ut ett antal  platser dit du kan komma för att utbilda dig, studera dig själv, dina värderingar, attityder och beteenden.  Lifecaps coach- och terapeututbildningar är vår bas. Dessutom utgör Lifecaps hemsida...


Läs mer om Lifecap AB och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kognitivt Ledarskap

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lifecap AB

Tulka 1745
76049 Herräng

Tel: 08-545 959 40
www.lifecap.se


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Kognitivt Ledarskap från Lifecap AB, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,9)
Baseras på 46 recensioner.
Se alla skolans recensioner