Visa studentum.se som: Mobil

Diplomerad Samtalsterapeut

Lifecap AB
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Norrtälje
2 år
Heltid/deltid
Icke studiemedelsberättigad

Videoreportage

Diplomerad Samtalsterapeut

Samtalsterapeuten arbetar med samtalet som verktyg inom livets alla faser. Utbildningen är upplagd som fyra block:

1. Ledarskap med inriktning på det inre ledarskapet

2. Relation

3. Hälsa

4. Examination

Merparten av studierna sker på hemmaplan som distansstudier med tydliga litteraturhänvisningar och olika uppgifter som besvaras via internet. Under utbildningen genomförs även fyra processträffar per år. Under dessa används kursdeltagarnas erfarenheter och resurser för att illustrera de olika tekniker och teorier som lästs in. Det är viktigt att deltagarna gjort ett visst arbete med sin egen personliga utveckling och reflekterat över sina livsval innan utbildningen påbörjas.

Skriftliga kartläggningar och en kompletterande telefonintervju används under antagningen till utbildningen och dessa behöver godkännas av en av Lifecaps terapeuter innan utbildningskontrakt tecknas. Vi arbetar på djupet med bland annat grupp- och enskild elevterapi under träffarna. De tre första träffarna genomförs på internat onsdag-söndag (kost och logi ingår) medan Examinationsträffen genomförs dagtid i Stockholm fredag-söndag (deltagaren ordnar själv med kost och logi).

Som samtalsterapeut kan du arbeta med enskilda individer, par och grupper. Exempel på arbetsområden är relations- och parterapi, medberoende, kommunikation, konflikthantering, "utbrändhet", ångestrelaterade problem, livsval, familjeproblematik, mål och syften i livet, inre ledarskap, medarbetarskap, coachning, teambuilding.

Innehåll
Kognitiva, existentiella, humanistiska, grundperspektiv, stress och coping. KASAM -känsla av sammanhang. Det moderna ångestbegreppet. Friska relationers kännetecken. Missbruk, beroende och medberoende. Personlighetsstörningar. Kris och konflikthantering, sexualitet och genusperspektiv, värderingar och värdegrunder. Anknytningsteorier, familjekonstellationer, gruppdynamiska processer, kommunikationsteorier samt etik och moral. Professionella förhållningssätt och tekniker. Övningar i individuella samtal, parsamtal och gruppsamtal. Utbildningen är processinriktad. Lifecaps utbildning till kognitiv coach utgör första året av utbildningen, den bas som samtliga Lifecaps terapeututbildningar vilar på. Efter fullgjort coach/basår kan deltagaren välja mellan att fördjupa sig till Diplomerad samtalsterapeut eller till någon av de övriga fördjupningsutbildningar vi erbjuder. Vi tecknar bara avtal för ett utbildningsår i taget.  

För mer information om Diplomerad Samtalsterapeut, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Grundutbildning

Samtliga utbildningslinjer innehåller ett gemensamt basår. Under detta år läser du in en rad grundläggande teorier som t ex förklaringsmodeller, variabellära, baskunskaper om gruppdynamik, beroende m.m. Därefter läser du linjevis. Utbildningen är processinriktad och upplevelsebaserad, teori varvas med praktik i grupp och enskilt. Gruppterapi ingår i utbildningen. Du genomför själv dina litteraturstudier mellan varje internatträff. Under internaten genomförs gruppuppgifter och vissa enskilda uppgifter.

Utbildningens upplägg

Utbildningens basår genomförs på internat onsdag - söndag vid två tillfällen per termin. Därtill kommer tid för litteraturstudier. Utbildningen bör bedrivas parallellt med arbete eller praktik. Merparten av kusdeltagarna sköter ett heltidsarbete parallellt med sina studier.

Praktik
Praktik är obligatorisk och genomförs som elevbehandling parallellt med utbildningen.

Handledning
Normal studiehandledning ingår. Elever kan anmodas ta särskild handledning och/eller egen enskild terapi.

Terapi
Elever som inte gått i egenterapi rekommenderas detta. Tillgång till kvalificerade terapeuter finns.

Examen & Intyg

Examensdiplom till "Diplomerad Samtalsterapeut" utdelas vid fullgjord utbildning och betalning.

Kostnader

För privatbetalande: 28 800 kr. inkl moms per termin
För företag: 28 800 kr. exkl. moms per termin

Kost och logi ingår under utbildningens första år. I de fall fördjupningsutbildningen genomförs utomlands kan avgiften komma att inkludera logi och flyg medan deltagarna betalar för kosten själva. Vi skriver bara kontrakt för ett utbildningsår i taget, deltagarna i fördjupningsutbildningarna brukar utgöras av en mindre grupp (runt åtta personer) och dessa konsulteras innan vi fattar beslut om utbildningsort. Har deltagarna svårt att enas förblir upplägget som uncer coachåret.
Terminsavgiften betalas månadsvis eller terminsvis. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

HUMAN FINAS gör det möjligt för dig att dela upp kostnaderna för din terapeututbildning. Lifecap har ett avtal med Human Finans som inriktar sig på att underlätta finansieringen för människor som vill satsa på utbildningar inom Hälsoområdet.

Lifecap AB

Lifecap AB

Lifecap

Lifecap erbjuder möjligheter till personligt växande. Vi har valt ut ett antal  platser dit du kan komma för att utbilda dig, studera dig själv, dina värderingar, attityder och beteenden.  Lifecaps coach- och terapeututbildningar är vår bas. Dessutom utgör Lifecaps hemsida...


Läs mer om Lifecap AB och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Diplomerad Samtalsterapeut

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lifecap AB

Tulka 1745
76049 Herräng

Tel: 08-545 959 40
www.lifecap.se

Recensioner

Snittbetyg: 4,6

Baseras på 8 recensioner.

Marie
(5)
Bra utbildning till samtalscoach och framförallt bra utbildning i läran om mig själv
Emma
(5)
Processinriktad utbildning, mendre grupper, bra upplägg med 4 utbildningstillfällen utspridda under året.
Maja
(5)
Om du vill lära dig att förstå (dig själv) och samtidigt utveckla dig själv kan jag varmt rekommendera denna utbildning.
Beställ information

För att få mer information om utbildningen Diplomerad Samtalsterapeut från Lifecap AB, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(4,6)
Baseras på 8 recensioner.
Se alla recensioner för utbildningen
Skolrecensioner
(4,9)
Baseras på 46 recensioner.
Se alla skolans recensioner