Visa studentum.se som: Mobil

Reläskyddsspecialist

Lernia Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Göteborg
1 år

Reläskyddsspecialist

Gillar du elteknik och vill utveckla din kompetens inom ett av branschens viktigaste kunskapsområden?

Det svenska elnätet håller på att förnyas och just reläskyddsspecialister är en av de viktigaste rollerna i det arbetet.

Det finns ett stort behov av reläskyddsspecialister

Reläskydd är skyddssystemet i hela elkraftnätet. Det systemet hjälper till att minska ett områdes påverkan. När ett fel uppstår ska så få hushåll och företag som möjligt bli drabbade, och förlora tillgången till el. Det svenska elnätet har de senaste åren förnyats och reläskyddskompetens är och kommer fortsatt att vara extra efterfrågat. Elnätets styrsystem blir också än mer digitaliserat.  

Utbildningen passar dig som läst el- och energiprogrammet på gymnasiet eller motsvarande, och vill komma rakt in i elkraftsbranschen. Den passar även dig som redan jobbar inom branschen, och vill utveckla dina teoretiska kunskaper om reläskyddsteknik och dess styrning. Många med angränsande roller uppskattar innehållet i denna utbildning.

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under ca 1 år och sker på distans med  totalt 6 platsträffar i Göteborg under vintern och våren. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Vi har gemensamma träffar under utbildningen. Det är viktigt att ha möjlighet att närvara på våra platsträffar, där vi tillsammans med vår samarbetspartner har tillgång till stationslabb. som är det närmaste man kan komma en riktig station ute i elkraftsnätet. Dessa tillfällen får du som studerande tillsammans med klass och utbildare, aktivt programmera och testa hur parametrar påverkar systemen, som du kommer att jobba med ”skarpt”, ute i elkraftssystemet. som innehåller laborationer och praktiskt programmerar och testar Kostnader för resor och uppehälle bekostar du som studerar själv. 

På platsträffarna i Göteborgsområdet sker föreläsningar, diskussioner och laborationer. Vid laborationerna behöver du ha tillgång till egen bärbar pc med ethernet-uttag, för att kunna programmera enheterna. Den här utbildningen har alltså totalt 6 obligatoriska, fysiska träffar i Göteborgsområdet.

Generellt bedrivs utbildningen på svenska, men delar av den kommer även att bedrivas på engelska, eftersom det finns dokumentation och instruktioner för system som endast är på engelska.

För mer information om Reläskyddsspecialist, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
  • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Godkända betyg i följande kurser:
Lägst betyg E (3 eller G) i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

  • Matematik 2
  • Elkraftteknik och Praktisk ellära

Saknar du behörighet? 

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Läs mer om ansökan via reell kompetens på vår hemsida!

Innehåll

I utbildningen finns flera kurser som lär dig mer kring reläskydd. Innehållet i utbildningen styrs främst av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att reläskyddsutbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb.

Preliminärt innehåll och upplägg är:

Elnätens kontrollsystem

I den här kursen lär du dig om uppbyggnaden och arbetssättet hos lokalnätens kontrollsystem, hos stationsautomationssystem och signalhanteringen mellan skyddsobjekt och kontrollanläggningen.  

Du lär dig uppbyggnaden och arbetssättet hos UPS-system (Uninterruptible Power Supply). 

Elnätens uppbyggnad

I kursen lär du dig om stamnätet, regionnätet och lokalnätets uppbyggnad samt om arbetssätt och spänningsnivåer. Du lär dig också om Elsäkerhetsverkets föreskrifter och om svensk standard. 

Du lär dig om driftansvar, övervakningssystem och kommunikation mellan nätägarna och hur man får kunskap om produkter och hur de ska serietillverkas.   

Examensarbete

I examensarbetet har du möjlighet att visa upp de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har skaffat dig under utbildningen. Examensarbetet ger dig möjlighet att självständigt tillämpa dina kunskaper och färdigheter. I kursen författar du en sammanhållen text och presenterar sedan ditt arbete. Du lär dig att kritiskt granska och diskutera ditt utvecklade arbete. 

Kommunikationssystem

I den här kursen lär du dig om överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar, att kunna identifiera, förstå och använda aktuella överföringsprotokoll och standarder, de överföringsmedia som används för att knyta ihop kraftsystemet olika enheter, standarder för kommunikation i kraftanläggningar, ethernet, SCADA/ HMI, GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event), SNTP (för synkronisering av tiden) samt GSSE (Generic Substation Status Event).  

LIA - Lärande i arbete (praktik)

Under LIA:n får du vara med och efter samråd med handledare använda datablad, funktionsbeskrivningar och inkopplingsanvisningar för att ställa in önskade värden och parametrar på reläskydd och IED:er. Du utvecklar din praktiska förmåga att vara med och efter samråd med handledare utföra provning, och underhållsprovning av olika typer av reläskydd och IED:er, utföra idrifttagning av system där reläskydd och IED:er ingår samt att i en utförlig rapport beskriva kopplingen mellan arbetet på LIA-platsen och de teoretiska och praktiska kunskaper som du fått under studietiden. 

Provning, underhållsprovning och idrifttagning

I kursen lär du dig om idrifttagning och underhållsprovning av olika typer av reläskydd och IED.er, kontroll av inställda värden och utlösningsvillkoren, funktionskontroll, installations- och idrifttagningshandledningar samt idrifttagning av system där reläskydd och IED:er ingår. 

Reläskydd och IED:er för olika skyddsobjekt

I den här kursen lär du dig om hur användning av moderna IED:er (Intelligent Electronic Device) och reläskydd för att skydda olika typer av skyddsobjekt, linjeskydd, ledningsskydd och transformatorskydd, motor/maskinskydd och generatorskydd, samlingsskeneskydd (Busbar), kondensatorbatteri- och shuntreaktorkydd samt praktiska inställningsövningar i att ställa in önskade värden och parametrar med hjälp av datablad, funktionsbeskrivningar och inkopplingsanvisningar. 

Reläskydd och IED:ers mätmetoder och skyddsfunktioner

I den här kursen lär du dig hur moderna IED:er (Intelligent Electronic Device) och reläskydd är konstruerade och fungerar, mätmetoder för ström och spänningsmätning, reläskyddsfunktioner: kortslutningsskydd, jordfelsskydd, ljusbågsskydd, spänningsskydd och frekvensskydd, impedansskydd, differentialsskydd samt användning av datablad funktionsbeskrivningar och inkopplingsanvisningar för att ställa in önskade värden och parametrar. 

Reläskyddsteknik introduktion

I den här introduktionskursen får du grundläggande kunskaper inom elnätens skydds-, kontroll-, och stationsautomationssystem, mätgivare för ström, spänning, frekvens och effekt. Du lär dig varför reläskydden är en viktig och nödvändig del i kraftnäten samt om reläskyddens användning och utveckling från elektromekanik till dagens sofistikerade system.   

Smarta elnät

I den här kursen lär du dig om smarta elnät, nästa generations elnät, bakgrunden till den snabba teknikutvecklingen inom området, det smarta elnätet på Gotland, ny intelligent informations- och kommunikationstekniks grunder, nätintegration av decentraliserad produktion ger möjligheter att sänka överföringskostnaderna, smarta elnäts dubbelriktade energiflöde, smarta elnäts krav på förbättrad övervakning samt energilager i smarta elnät. 

Examen & Intyg

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper inom både teoretisk och praktisk signalhantering, reläskyddens användning och utveckling från elektromekanik till dagens system med IED:er. Du har också specialiserade kunskaper om elnätets kontrollsystem och anläggningar som vid fel automatiskt ska koppla bort apparater samt om hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning av elkraftnätens kontroll- och övervakningssystem.  

Du kommer också att ha kunskap om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretiska och praktiska lagar och förordningar, föreskrifter och standarder som är aktuella för system och verksamheter där reläskydd har en viktig roll, IED:er och reläskydd för övervakning av ström och spänning samt som används för att skydda olika typer av skyddsobjekt.  

Yrkesroller 

  • Drifttagare 
  • Elkrafttekniker inom reläskydd 
  • Kontrollrumstekniker 
  • Reläskyddsspecialist 
  • Reläskyddstekniker 
  • Stationsingenjör   

Lön som reläskyddsspecialist

Vad du har för lön som reläskyddspecialist kan variera lite utifrån var i landet du bor och vad du har för tidigare erfarenhet. 

Lernia Yrkeshögskola

Lernia Yrkeshögskola

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Apotek Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer...


Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Reläskyddsspecialist

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lernia Yrkeshögskola

Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 5 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Reläskyddsspecialist från Lernia Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter: