Visa studentum.se som: Mobil

Lågaffektivt bemötande

Lära
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Göteborg, Malmö, Solna
2 dagar
Heltid/deltid
Icke studiemedelsberättigad
5 862,50 SEK inkl. moms
Kommande starter
Solna
2020-03-19 
2020-06-16 
Göteborg
2020-04-15 
Malmö
2020-05-25 

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande innebär att du jobbar högeffektivt. Det innebär att du jobbar aktivt och förebyggande med förståelse för individens kognitiva funktionsnedsättning, att du utgår från dennes behov och förutsättningar och att du planerar ditt agerande.

Idag vet vi att utmanande beteende ofta orsakas av omgivningen och att du därför måste aktivt jobba med faktorer som kan påverka den du jobbar med. Vi ska vara lyhörda för varje situation och tillsammans med arbetslaget reflektera och stötta varandra.

Lågaffektivt bemötande handlar om att hjälpa personer att undvika att hamna i affekt och att på ett tryggt sätt bemöta personen i affekt. Under utbildningen kommer vi bland annat in på att ställa rätt krav vid rätt tillfälle, hur och när avleder man och om man alltid ska backa och vara tyst. Lär dig om bemötandets många facetter och om hur olika vi alla är i våra behov.

Om utbildningen

Under två dagar får du kunskap och förståelse för teorin kring lågaffektivt bemötande och vad det är som orsakar utmanande beteenden. Du får verktyg, metoder och konkreta tips på vad man som personal kan fokusera på så att utmanande beteenden inte uppstår. Utbildningen blandar teori och praktiska övningar där dina erfarenheter spelar en viktig roll.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har utmanande beteende.

För dem som möter personer med utmanande beteenden som är väldigt utåtagerande rekommenderar vi utbildningen Studio 3. Där lär man sig att hantera och bemöta mer fysiska beteenden.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om funktionsnedsättning såsom autism och/eller Asperger Syndrom/ADHD. Vi rekommenderar att du har gått utbildning i – och gärna jobbar med tydliggörande pedagogik eller är bekant med det.

Kursinnehåll

  • Vad innebär ett ”Lågaffektivt bemötande” i vardagen
  • Lagar och juridiska aspekter
  • Bakomvarande orsaker till stress och oro
  • Vikten av motivation, meningsfullhet och återhämtning
  • Att arbeta med ett respektfullt bemötande
  • Handlingsplaner och ett gemensamt bemötande
  • Inventera orsaker till utmanade beteenden
  • Hur påverkar stress omsorgstagare och medarbetare
  • Hur kan du stötta en kollega efter incident

Mat & logi

Lunch och fika ingår i våra öppna utbildningar

Lära

Lära

Utbildningar och handledning inom stöd, omsorg och skola

Lära – utbildning och handledning inom socialt arbete, äldreomsorg, demensvård och skola Vi erbjuder öppna utbildningar, handledning och skräddarsydda lösningar Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg, skola och behandling. Vår vision...


Läs mer om Lära och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lågaffektivt bemötande

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lära

Evenemangsgatan 21, 6 tr
169 79 Solna

Tel: 08-7682026
Mobil 072-5847021
www.lära.se


Beställ information

För att få mer information om Lågaffektivt bemötande via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.