Visa studentum.se som: Mobil

Träffa och chatta med skolor live på Digitala utbildningsmässan den 7 oktober! Anmäl dig nu 🎓✨

Region Dalarna

Landstinget Dalarna

Ett klokt val - utbilda dig till skötare inom psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna! Psykiatrin utvecklas ständigt och ger nya spännande utmaningar. Arbetet som skötare inom psykiatrisk vård är  kvalificerat och självständigt. Vår utbildning är anpassad efter morgondagens krav på medarbetare inom framtidens psykiatri.

Kurser i utbildningen

 • Psykiatrisk vård och omsorg i ett samhällsperspektiv
 • Psykiatriskt omvårdnadsarbete
 • Psykiatrisk omvårdnad LIA
 • Vetenskapsfilosofi och människosyn (7,5 högskolepoäng)
 • Psykiatrisk sjukdomslära och medicinsk differentialdiagnostik
 • Psykiatriska sjukdomar LIA
 • Kommunikation och samtalsmetodik (7,5 högskolepoäng)
 • Vårdpedagogik
 • Specifik psykiatrisk omvårdnad för barn och unga (valbar kurs)
 • Specifik psykiatrisk omvårdnad för vuxna (valbar kurs)
 • Specifik psykiatrisk omvårdnad LIA
 • Examensarbete

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som skötare med barn, unga och vuxna inom landsting, kommun, statlig eller privat verksamhet. 

Du kan…

 • självständigt genomföra omvårdnads- och omsorgsuppgifter
 • fungera som kontaktperson
 • göra en första bedömning av vårdsökande
 • genomföra professionella omvårdnadsamtal
 • genomföra professionella möten med vårdtagarens nätverk
 • fungera som handledare i psykiatrisk omvårdnad och omsorg
 • delta i arbetsplatsens utveckling av verksamheten

Tidigare studerande

”I mitt spännande arbete som boendestödjare använder jag dagligen de teoretiska och praktiska kunskaper som utbildningen gav. Här har jag arbetat sedan examen och det var också min första LIA-plats. Bemötande och professionellt förhållningssätt gick som en röd tråd i utbildningen. Det gav mig en stabil grund att möta människor med psykisk ohälsa utifrån var och ens individuella behov.”

Mikaela Andreasson

”Jag har bytt karriär till ett yrke som jag vill ha resten av livet. Tack vare de två årens utbildning med fokus på psykiatri har jag fått de kunskaper jag behöver. Förståelsen för att psykisk ohälsa kan ta sig många olika uttryck är en viktig del. Det är alltid lika roligt att gå till mitt arbete inom akutpsykiatrin.”

Markus Berggren

Utbildare

För utbildningens genomförande ansvarar Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter. I Säter finns en lång tradition inom psykiatrisk vård och här samlas mycket kunskap på det psykiatriska området.

Yrkeshögskolan (Yh)

 • Reguljär utbildningsform inom det offentliga utbildnings-väsendet
 • Eftergymnasial utbildning
 • Bedrivs i samverkan med arbetslivet
 • Innehåller arbetsplatsförlagd del (LIA)
 • Berättigar till studiemedel via CSN

Ansökan senast 19 april 2020 till
YH-ansökan

Kontakta

Tina Jäderbrant  Tel: 0225-49 45 41
E-post: tina.jaderbrant@regiondalarna.se  
Besök gärna hemsidan: www.regiondalarna.se/yh   


För mer information om Region Dalarna, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningar

YH-utbildning
Vård / Omsorg
Social omsorg Utbildningsform Längd Ort
Skötare inom psykiatrisk verksamhet Klassrum, Distans 2 år Flera orter (2)

Visa alla

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill komma i kontakt med Region Dalarna

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Region Dalarna

Jönshyttevägen 6
783 32 Säter

Tel: 0225-494541
www.regiondalarna.se

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Gör intresseanmälan

För att få mer information från Region Dalarna, fyll i följande uppgifter: