Visa studentum.se som: Mobil

Specialistutbildad undersköterska multisjukdom & palliativ vård/omsorg

Kunskapsförbundet Väst
Sammanfattning
Yh-utbildning
Vänersborg
200 YH-poäng
Deltid, distans
Studiemedelsberättigad

Specialistutbildad undersköterska multisjukdom & palliativ vård/omsorg

undersköterska palliativ vård

Utbildningen hos Kunskapsförbundet ger dig möjlighet att bygga på dina kunskaper i grundläggande omvårdnad från utbildningen på gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram eller en Vård- och omsorgsutbildning inom vuxenutbildningen.

Om palliativ vård utbildning undersköterska

Du har efter avslutad utbildning ”Specialistutbildad undersköterska med inriktning multisjukdom och pal­liativ vård och omsorg” kompetenser i att ge person­centrerad vård och omsorg vid multisjuka/svårt sjuka personer och palliativ vård. Efter examen har du kom­petenser för att självständigt genomföra handledar­samtal och kollegial handledning på din arbetsplats. Du kan också tillämpa välfärdsteknologin utifrån lagar och föreskrifter.

Lärande i arbete

En del av utbildningen, åtta veckor heltid fördelat på två tillfällen, är LIA ”Lärande i arbete”, då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i branschen.

Din yrkesroll

Specialistutbildad undersköterska med inriktning multisjukdom och palliativ vård och omsorg.

Så ansöker du

Ansökan

  • Du ansöker till utbildningen via yh-antagning.se
  • Du hittar länk till ansökan från utbildningens hemsida.

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Godkända betyg i följande kurser:

Betyg: Särskilda förkunskaper är studier på gymnasial nivå, eller motsvarande med inriktning vård- och omsorgsprogrammet med lägst betyg G/E för utbildning i yrkesinriktade kurser: Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2. Eller motsvarande äldre kurser.

Yrkeserfarenhet: Yrkeserfarenhet från arbete inom vård- och omsorg med en omfattning om minst 1 års heltidsarbete alternativt deltid omräknad till ett års heltid.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval:

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet baseras på:

Särskilt prov: avseende grundläggande omvårdnadskunskaper hämtas ur innehållet i Vård- och omsorgsarbete 1, Vård- och omsorgsarbete 2 och Medicin 1. Provet ger max poäng 50. Vid lika poäng rangordnas resultatet från delen Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete 2 och därefter Vård- och omsorgsarbete 1.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Kurser

Handledning och pedagogiskt förhållningssätt | 10p

Hygien, smitta och smittspridning | 10p

Kommunikation och bemötande, etik och kulturella skillnader | 20p

LIA 1 | 20p

LIA 2 | 20p

Somatisk sjukvård – svårt sjuka/multisjuk äldre | 30p

Symtomlindring | 30p

Vård i livets slut ur ett salutogent perspektiv | 30p

Välfärdsteknologi | 10p

Examensarbete | 20p

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst

Välkommen till Kunskapsförbundet Väst! Kunskapsförbundet Väst bedriver bland annat vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg. Här finns unika och inspirerande YH-utbildningar inom olika områden. Du erbjuds ett stort utbud av utbildningar. Möjligheter att knyta viktiga kontakter och få vänner för livet....


Läs mer om Kunskapsförbundet Väst och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistutbildad undersköterska multisjukdom & palliativ vård/omsorg

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Kunskapsförbundet Väst

Vänerparken 5
462 24 Vänersborg

Tel: 0521-72 27 40

Beställ information

För att få mer information om Specialistutbildad undersköterska multisjukdom & palliativ vård/omsorg via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.