Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3)

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Vårt samhälle står inför stora utmaningar för att hantera ett klimat i förändring, utveckling och säkring av en god vattenkvalitet, utveckling av system för återvinning av material och näringsämnen, och utvecklingen av förnybara och miljösmarta energilösningar.Behoven av miljöteknisk expertis är därför nästan oändliga, och arbetsmarknaden är väldigt skiftande. Du kommer att vara i stånd att arbeta privat och inom offentlig sektor, det vill säga inom miljökonsultering, hos leverantörer, energiföretag eller myndigheter; internationellt, nationellt, regionalt eller lokalt. Några exempel på arbetsgivare som anställt studenter från detta program är SWECO, Stockholm Vatten, WSP, Swedish EPA, Tyréns, Geosigma, Ramböll, Vattenfall, och SIDA, liksom ett antal internationella företag.Att möjliggöra för studenter att specialisera sig inom underdiscipliner, innehåller programmet sju kurssekvenser. Varje sekvens består av tre eller fyra kurser som rekommenderas för en särskild specialisering, och studenterna kan fullfölja två sådana sekvenser. De sju sekvenserna är:1. Vattenteknologi;vattensystem, vattenkraft, effekter av klimatförändringar.2. Miljögeoteknik; kontaminerade områden, miljögeologi, geotekniska aspekter.3. Vatten- och avloppsvattenteknik; förvaltning av våra vattenresurser (dricksvatten och avloppsvatten)4. Miljöförvaltning och -information; miljöövervakning, mättekniker.5. Hållbar infrastruktur; övervakning av infrastruktur och naturresurser på ett hållbart vis.6. Analys av miljösystem; miljöbedömning, livscykelanalys.7. Hållbara samhällen; sociala och ekonomiska mekanismer som påverkar en hållbar utveckling.

Examen & Intyg

Masterexamen
Kungliga Tekniska högskolan
100 44 Stockholm

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område...

Läs mer om Kungliga Tekniska högskolan och visa alla utbildningar.

Highlights