Visa studentum.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Forskarutbildning i musikpedagogik

Kungliga Musikhögskolan
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
240 hp
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska

Forskarutbildning i musikpedagogik

Forskarutbildning i musikpedagogik

Forskarutbildningen i musikpedagogik vid KMH bedrivs i samarbete med Lunds universitet.

Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr dessa situationer där musik utgör de olika läroprocessernas innehåll. Således behandlas problem i sammanhang där musik ingår eller ingått i uppfostran, utbildning, undervisning och annan påverkan som utövas i en viss kulturell situation.

Musikpedagogik som forskningsfält är tvärvetenskapligt till sin karaktär och använder teorier och metoder från exempelvis pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, antropologi, musikvetenskap samt konstnärlig forskning för att förstå och förklara musikpedagogiska fenomen.

Syftet med forskarutbildningen i musikpedagogik är att ge fördjupade kunskaper i musikpedagogik och att utbilda självständiga och kritiska forskare med en bred ämnesteoretisk kunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att självständigt genomföra forskningsprojekt.

Forskarutbildningen syftar även till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i musikpedagogik som vetenskap är av värde.

Avhandlingsarbetet, som är det mest omfattande och viktigaste momentet i den forskarstuderandes utbildning, avser att bibringa den studerande förmåga att kritiskt analysera ett för den musikpedagogiska forskningen relevant problem och att självständigt planera, genomföra och i skrift dokumentera detta vetenskapliga arbete.

Forskarutbildningen i musikpedagogik leder till filosofie doktorsexamen med möjlighet till etappexamen/-avgång filosofie licentiatexamen.

Så ansöker du

Magisterexamen i musikpedagogik 240 hp eller motsvarande samt säkrad finansiering under studietiden.

Examen & Intyg

Filosofie doktorsexamen i musikpedagogik

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad

Kungliga Musikhögskolan


Kungliga Musikhögskolan

Som student vid KMH är du en av drygt 600 som utbildas varje år inom bland annat: folkmusik jazz klassisk musik dirigering komposition musik- och medieproduktion olika lärarutbildningar med inriktning musik Till den stora "KMH-familjen" hör också den klassiska instrumental-...


Läs mer om Kungliga Musikhögskolan och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Kungliga Musikhögskolan

Lidingövägen 12
Stockholm

Tel: 08-16 32 00 (antagningsinfo)

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,6)
Baseras på 3 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: