Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram musiker/komposition/dirigering/musikteori

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
2 år (120 hp)
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska

Om utbildningen

Masterprogram musiker/komposition/dirigering/musikteori

Masterprogram musiker/komposition/dirigering/musikteori

KMH erbjuder på avancerad nivå ett antal utbildningsprogram som leder till konstnärlig masterexamen i musik, 120 hp. Det innebär en normalstudietid av två år, med 30 hp per termin.

En av KMH:s sex institutioner ansvarar för programmet.

Masterprogrammet fördjupar din kunskap och förståelse inom din konstnärliga inriktning, utvecklar din förmåga att med ett personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer samt kritiskt reflektera över ditt eget och andras konstnärliga förhållningssätt.

Du ges möjlighet att ytterligare utveckla din tekniska skicklighet och repertoarkännedom. Ett viktigt mål är att nå sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. Utbildningen kan också förbereda för fortsatta studier på avancerad nivå.

Studierna innehåller ett självständigt arbete med tyngdpunkten i en konstnärlig- musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta en större egen konsert eller annan konstnärlig produktion. Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Du ska med ansökan skicka in examensbevis eller motsvarande som styrker din behörighet. Om du ännu inte avslutat din kandidatutbildning ska du i stället skicka in intyg från din skola som styrker att utbildningen beräknas vara slutförd vid vårterminens utgång.

Till vissa profiler ska du även skicka in repertoarlista, arbetsprov, videoinspelning eller skriftlig presentation.

Masterprogram:

 • Musiker - Svensk folkmusik
 • Musiker - Folkmusik/konstmusik från andra kulturer
 • Musiker - Nordisk master i folkmusik
 • Musiker - Jazz
 • Musiker - Nordisk master i jazz
 • Musiker - Klassisk musik, kammarmusik/solist
 • Musiker - Klassisk musik, orkester
 • Musiker - Klassisk musik, Edsberg
 • Musiker - Klassisk musik, Tidig musik
 • Musiker - Klassisk musik, Vocal Coach
 • Musiker - Kyrkomusiker, instrumental
 • Musiker - Kyrkomusiker, vokal
 • Joint Music Master for New Audiences and Innovative Practice
 • Musikalisk design
 • Komposition - Västerländsk konstmusik
 • Komposition - Jazz
 • Komposition - Elektroakustisk musik
 • Komposition - Filmmusikkomposition
 • Dirigering - Orkester
 • Dirigering - Kör 

Så ansöker du

Behörighetskrav: Konstnärlig kandidatexamen i musik (180 hp) eller motsvarande, samt godkända antagningsprov. Urval tillämpas baserat på resultatet i antagningsproven.

Examen & Intyg

Konstnärlig masterexamen i musik.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad.

Fortsatta studier

Avancerad påbyggnadsutbildning, Konstnärlig doktorsexamen.

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm


Kungliga Musikhögskolan

Som student vid KMH är du en av drygt 600 som utbildas varje år inom bland annat: folkmusik jazz klassisk musik dirigering komposition musik- och medieproduktion olika lärarutbildningar med inriktning musik Till den stora "KMH-familjen" hör också den klassiska instrumental-...


Läs mer om Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Lidingövägen 12
Stockholm

Tel: 08-16 32 00 (antagningsinfo)
Fax 08-664 14 24