Visa studentum.se som: Mobil

Konst

Konstfack
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Stockholm
3 år
Heltid
CSN-berättigad

Konst

Kandidatprogrammet Konst utgår från varje enskild students konstnärliga arbete. Målet är att förse dig med de teoretiska och praktiska kunskaper som är nödvändiga för en utövande konstnär.

Alla lärare är yrkesverksamma konstnärer eller konstteoretiker. Varje år får du en ny lärare som din personliga handledare. Tillsammans lägger ni upp en individuell studieplan samt för en diskussion om ditt konstnärliga arbete.

Inom utbildningen finns ett brett utbud av valbara kursmoduler och projekt i konstnärliga tekniker och förhållningssätt inom olika genrer som till exempel fotografi, måleri, skulptur, installation, rörlig bild, performance, skrivande, ljudkonst, konceptuella projekt, digitala medier, elektronik och programmering eller gestaltningsarbete i gränssnittet mellan konst och arkitektur.

Vissa kurser är obligatoriska, bland annat verkstadskurser och kurser i konst-, design- och konsthantverkshistoria. Reflektioner kring ditt eget och andras konstnärliga arbete har en central betydelse i utbildningen, detta tränas genom olika skrivövningar och olika former av gruppkritik. Du lär dig hur du självständigt söker kunskap och tränas i att förhålla dig till den. Konstteori och konstnärlig praktik är integrerade i utbildningen. Det individuella konstnärliga arbetet presenteras varje läsår i grupp- eller separatutställningar.

Vi vill främja en kritisk diskussion av konstnärens roll i samhället och arrangerar seminarier i aktuella ämnen. Medvetenhet om identitet, skillnad och hur kunskap är situerad utgör viktiga inslag i din utbildning och du förbereds för en internationell yrkesverksamhet.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju.

I det första steget av ansökningsprocessen sker en bedömning av den sökandes arbetsprover med utgångspunkten i dennes förmåga att skapa verk av hög konstnärlig kvalitet. I denna förmåga ingår ett undersökande och reflekterande förhållningssätt i relation till det egna konstnärliga uttrycket, konstnärliga metoder samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter. 

Utifrån en bedömning av meriterna kallas ett urval av de sökande till intervju. I detta andra steg får du en möjlighet att diskutera dina arbetsprover med delar av bedömningsgruppen. Vi vill gärna höra hur du beskriver din konstnärliga process, dina drivkrafter, liksom varför du söker utbildningen.

Arbetsprover skickas digitalt

Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker.

Examen & Intyg

Konstnärlig kandidatexamen i Konst.

Efter studierna

Många konstnärer arbetar som egna företagare. Arbetsfältet varierar; allt från egna projekt, konstnärliga uppdrag för offentlig verksamhet till undervisning inom konstområdet.

Efter kandidatprogrammet väljer många att läsa vidare på ett mastersprogram i konst för att fördjupa sin konstnärliga praktik. Numer finns även möjligheten att fortsätta forska och disputera inom fri konst.

Konstfack

Konstfack

Konstfack är Sveriges största konst- och designhögskola. Gemensamt för våra utbildningar är att de vilar på konstnärlig grund. Skolan som grundades 1844 har idag ca 900 studenter och 200 anställda. Sedan 2004 ligger Konstfack vid Telefonplan. De numera K-märkta funkislokalerna...


Läs mer om Konstfack och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Konstfack

LM Ericssons väg 14
126 27 Stockholm

Tel: 08-450 41 00
Fax 08-783 05 63

Du kanske också är intresserad av: