Visa studentum.se som: Mobil

Inredningsarkitektur & Möbeldesign

Konstfack
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Stockholm
180 hp
Heltid
CSN-berättigad

Inredningsarkitektur & Möbeldesign

Vill du utforska interiörer, rum, miljöer och möbler genom aktuella samhällsfrågor? På Konstfack kan du utveckla ditt konstnärliga intresse inom ämnet Inredningsarkitektur & Möbeldesign. Genom samarbeten i projekt arbetar du kreativt i grupparbeten och individuellt, med lärare, studenter och aktörer.

Under utbildningen utforskar du idéer om form, rymd, material, uttryck, färg, ljus och ljud i ritsalen och verkstäder. Du gestaltar för olika sammanhang, undersöker det sociala, det privata, det offentliga, ekologier, ekonomi och politik. För att engagera dig i samhället förflyttar vi oss till olika platser för att undersöka hur normer och historia påverkar interiörer, våra gemensamma rum, den byggda miljön och hur detta i sin tur påverkar våra liv.

Som student får du de kunskaper, metoder och verktyg som behövs för att arbeta som inredningsarkitekt och möbeldesigner. I projekt kombinerar du konstnärliga metoder med digitala verktyg och med hantverk, experimentellt undersökande och kritisk reflektion. Du arbetar nära material, utvecklar prototyper och gestaltar förslag för olika sammanhang. Under studierna introduceras du till olika designmetoder, du testar och formger dina idéer och reflekterar. En fördjupad förståelse för rummets och möblers etiska, kulturella och politiska betydelse, är en central del under den senare delen av din utbildning, likaså möjligheten till utbytesstudier inom Erasmus eller MEDes. Du tränas i att formulera dig om yrkets roll i samhället och hur du vill arbeta med designprocesser för att utforska angelägna frågor.

Minst två gånger per år möts årskurserna på kandidat- och masterprogrammet. Först under vår introduktionsvecka och sedan under avdelningens Research Festival. Under denna tar vi del av aktuell konstnärlig forskning inom vårt fält, bjuder in relevanta föreläsare och i workshops utforskar hur forskningsperspektiv kan kopplas till kropp, objekt, rum och interiör.

För att du ska få öva dig i yrkesrollen genomförs projekt i verkliga sammanhang, som samarbeten med skolor, vården, producenter m.m. Projekt som studenter har genomfört i årskurs tre berör möbler för skolmiljöer och för publika rum såsom torg. I samarbete med svenska möbelproducenter har dessa möbler visats på möbelmässorna i Stockholm och Milano. Varje år adresserar årskurs två interiörer för offentliga kontexter såsom bibliotek, skolor och restauranger. Under årskurs ett ligger fokus på designprocesser och senare grupparbeten i olika sammanhang. Vi samarbetar med forskare, kommuner och organisationer i småskaliga byggprojekt t.ex. det senaste samarbetsprojektet där studenter återanvände material för att projektera, tillverka och bygga en växthusinstallation som offentligt rum. Genom metoder inom eko-social design har de också arbetat med stadsodling och boendeprojekt på temat Degrowth. I ett projekt i samverkan med SJ och tillsammans med kandidatprogrammet Industridesign har studenter utvecklat idéer och designlösningar för nattåg.

Kandidatprogrammet avslutas med examensarbetet. Här utgår du ifrån ditt konstnärliga intresse och väljer de perspektiv du vill utforska. Du fördjupar dig i samhällsrelevanta frågor om ämnet, som du undersöker genom gestaltning såsom ritning, modell och prototyper i skilda material och tillämpningar. Du formulerar ett projekt, experimenterar och ger form åt dina idéer som du presenterar under Konstfacks Vårutställning.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju.

Vi vill förstå din idé och förmåga att ge form till ett sammanhang. Vi bedömer din förmåga att kommunicera rumsliga uttryck, din skicklighet i hantverk och konstnärliga metoder samt din förmåga att presentera. Vi vill se ditt sätt att utmana och experimentera med uppgiften samtidigt som vi också vill följa din kreativa process, hur du undersöker, sammanfattar och reflekterar.

Arbetsprover skickas digitalt

Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker.

Examen & Intyg

Konstnärlig kandidatexamen i Design - Inredningsarkitektur och möbeldesign.

Efter studierna

Efter utbildningen kan du välja att söka vidare till Konstfacks Masterprogram i design, inriktning rumslig gestaltning, som tillsammans med det treåriga kandidatprogrammet ger yrkestiteln inredningsarkitekt av branschorganisationen Sveriges Arkitekter.

Du kan också börja arbeta direkt på en arkitektbyrå där det idag finns stort behov av fler inredningsarkitekter. Arbetsuppgifterna kan variera från stora offentliga inredningsprojekt som t.ex. inom vård, skola, kontor, till mer privata med att ge form till butiker, hotell, restaurang eller hem. Det finns också möjligheten att söka sig till mindre designbyråer i Sverige eller internationellt. Många startar också egen verksamhet och frilansar som inredningsarkitekter & möbeldesigners.

Konstfack

Konstfack

Konstfack är Sveriges största konst- och designhögskola. Gemensamt för våra utbildningar är att de vilar på konstnärlig grund. Skolan som grundades 1844 har idag ca 900 studenter och 200 anställda. Sedan 2004 ligger Konstfack vid Telefonplan. De numera K-märkta funkislokalerna...


Läs mer om Konstfack och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Konstfack

LM Ericssons väg 14
126 27 Stockholm

Tel: 08-450 41 00
Fax 08-783 05 63

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: