Visa studentum.se som: Mobil

Undersköterska yrkesutbildning – Växjö

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Markaryd, Växjö
3 terminer
Heltid/deltid
Studiemedelsberättigad
Klassrum
Startdatum: Kontinuerliga starter - Växjö

Undersköterska yrkesutbildning – Växjö

Du som arbetar eller vill arbeta inom vården men saknar formell utbildning har nu möjlighet att utbilda dig.

Du kan kombinera arbete och studier utifrån dina egna förutsättningar. Du kan studera på hel- eller deltid. Efter utbildningen kan du söka arbete som t ex undersköterska, skötare, vårdare eller personlig assistent. Du kan arbeta inom äldreomsorg, med människor med funktionshinder och/eller intellektuella funktionshinder, psykiatri, sjukvård, primärvård, hemsjukvård, hälsoarbete, rehabilitering/habilitering eller annat vårdområde.

Fakta 

Kurspoäng: 1250-1550 poäng
Längd: Individuell, hel- eller deltid
Studieformer: Klassrum, Distans
Förkunskaper: Svenska och matematik motsvarande grundskolenivå.
Utbildningslokal: KUI Växjö, Willans Park 3 centralt i Växjö

Omfattning

Hela utbildningen består av 950 poäng gemensamma kurser som alla läser samt en inriktning du vill specialisera dig inom som består av 300 poäng fördjupningskurser. Därefter kan du komplettera med övriga kurser, gymnasiearbete, orienteringskurs i yrkessvenska.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna. I utbildningen ingår tre APL-perioder (praktikperioder) om 5 veckor vardera. För arbete och praktik inom vård och omsorg kan arbetsgivare begära utdrag ur belastningsregistret.

Studieformer

Klassrum
Du deltar i lärarledd undervisning i grupp några dagar i veckan på plats i Växjö. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform. Du har också möjlighet att delta i öppen studieverkstad på plats i Växjö där du kan få handledning av lärare.

Distans
Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform med möjlighet att delta i öppen studieverkstad på plats i Växjö för handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på plats i Växjö.

Inriktningar – fördjupningskurser

Äldreomsorg
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen inom exempelvis hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre.

Psykiatri
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på exempelvis psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning, särskilt boende/i brukarens hem eller daglig verksamhet. Du kan också arbeta som stödassistent, boendestödjare, vårdare inom socialt arbete.

Funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent, stödassistent, boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, vårdare. Du kan också arbeta som på ett särskilt boende/ gruppbostad eller en daglig verksamhet inom funktionshinderområdet.

Hälso- och sjukvård
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom exempelvis akutsjukvården, på vårdavdelningar och på sjukhus.

Framtidsyrke

Det finns ett stort behov av personal inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg och efterfrågan förväntas öka de närmaste tio åren. Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! 

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden?Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. 

Ansökan

Är du folkbokförd i Växjö kommun ansöker du till våra utbildningar genom att träffa kommunens studie- och yrkesvägledare. Ansökan skall vara inlämnad senast senast fyra veckor före start.

KUI Växjö utbildningscenter

Välkommen till KompetensUtvecklingsInstitutet i Växjö. Vårt utbildningscenter ligger på Framtidsvägen 10 B i Videum Science Park.

Vi erbjuder gymnasial yrkesutbildning (Komvux) inom Vård & omsorg samt Barn & fritid på uppdrag av Växjö och Markaryds kommun

Drop-in på skolan varje torsdag kl 13.00-15.00

För mer information om Undersköterska yrkesutbildning – Växjö, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Undersköterska yrkesutbildning – Växjö

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Undersköterska yrkesutbildning – Växjö från KompetensUtvecklingsInstitutet, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,5)
Baseras på 50 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: