Visa studentum.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Undersköterska - Växjö

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Markaryd, Växjö
Klassrum
3 terminer
Heltid/deltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter

Plats & start


Markaryd
Kontinuerliga starter

Växjö
Kontinuerliga starter

Om utbildningen

Undersköterska yrkesutbildning – Växjö

Utbildningen består av gymnasiala kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Du kan kombinera arbete och studier utifrån dina egna förutsättningar. Du kan studera på hel- eller deltid.

Efter utbildningen kan du söka arbete som t ex undersköterska, skötare, vårdare eller personlig assistent. Du kan arbeta inom äldreomsorg, med människor med funktionshinder och/eller intellektuella funktionshinder, psykiatri, sjukvård, primärvård, hemsjukvård, hälsoarbete, rehabilitering/habilitering eller annat vårdområde.

Fakta 

Kurspoäng: 1500 poäng
Längd: Individuell, hel- eller deltid
Studieformer: Klassrum, Distans

Förkunskaper

Godkänt betyg i svenska grund/ svenska som andraspråk grund och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Välj en studieform som passar dig

Klassrum

Du deltar i lärarledd undervisning i grupp på skolan några dagar i veckan. Övriga dagar studerar du på egen hand exempelvis via vår webbaserade lärplattform. Du har också möjlighet att delta i flexibelt klassrum på plats i skolan.

Distans

Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform med möjlighet att delta i flexibelt klassrum på plats i skolan. Obligatoriska praktiska övningar och examinationer i kurserna genomförs på plats i skolan.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna. I utbildningen ingår tre APL-perioder (praktikperioder) om 5 veckor vardera. För arbete och praktik inom vård och omsorg kan arbetsgivare begära utdrag ur belastningsregistret.

Yrken och arbetsmarknad

Efter denna yrkesutbildning kan du direkt påbörja din yrkesbana som undersköterska. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. 

Undersköterska inom hälso- och sjukvården

Som undersköterska inom hälso- och sjukvårdenarbetar du på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Undersköterska inom äldreomsorgen

Som undersköterska inom äldreomsorgenarbetar du inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personlig assistent, stödassistent, boendestödjare

Som personlig assistent eller stödassistent arbetar du med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Skötare inom psykiatrisk vård

Som skötare inom psykiatrisk vård kan du arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Man kan också ge stöd och service i hemmiljön och då kallas man för boendestödjare. I arbetet stöttar och uppmuntrar och hjälper man personen att få ett värdigt och självständigt liv.

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! 

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden?Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. 

Ansökan

Är du folkbokförd i Växjö kommun ansöker du till våra utbildningar genom att träffa kommunens studie- och yrkesvägledare. Ansökan skall vara inlämnad senast senast fyra veckor före start.

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI)
Växjö utbildningscenter
0470-606 60

För mer information om Undersköterska - Växjö, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Undersköterska - Växjö

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Tel: 010-434 07 00
kui.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 58 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Undersköterska - Växjö från KompetensUtvecklingsInstitutet, fyll i följande uppgifter: