Visa studentum.se som: Mobil

Specialistbarnskötare - inriktning Funktionsvariationer eller Språkutveckling

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
YH-utbildning
Stockholm
Klassrum
2 år
Deltid, distans
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Stockholm
2023-01-09
2022-11-14

Stockholm
augusti 2023
Ansökan öppnar februari 2023
Sen ansökan öppen t.om. 22 aug 2022

Om utbildningen

Specialistbarnskötare med inriktning Funktionsvariationer eller Språkutveckling

YH-program, 200 yh-poäng

Ansökan öppen 29 augusti - 14 november 2022

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka och Sverige står inför en stor förväntad brist på förskolelärare. Inom förskolan finns ett stort behov av att öka kompetensen hos barnskötare framför allt inom funktionsvariation och språkutveckling.

Denna YH-utbildning vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som barnskötare och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom Funktionsvariation eller Språkutveckling. För att vara behörig att söka denna utbildning ska du ha minst 1 års sammantagen yrkeserfarenhet (om minst 50%) från arbete inom förskolan i barngrupp.

Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll som fyller kompetensgapet mellan barnskötaren och förskolläraren. Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis barns lärande, digitala arbetssätt, IKT som hjälpmedel, grupprocesser, didaktiska lärmiljöer och systematiskt kvalitetsarbete.

Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt:
Halvfart
Studieform:
Distans med fysiska träffar
Studieort:
Stockholm

Kommande studiestarter

9 januari 2023 - ansökanöppen 29 aug - 14 nov
Augusti 2023 - Ansökan öppnar februari 2023

Studieform

Utbildningen bedrivs på halvtid på distans med inplanerade fysiska närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta själv halvtidsstudier innebär ca 20 timmar/vecka.

Utbildningens mål

Denna utbildning ger dig specialiserade kunskaper om digitala hjälpmedel, metoder och verktyg inom förskolan. Du får även kunskaper om olika funktionsvariationer, språkinlärning/språkutveckling samt interkulturellt arbetssätt. Du får kunskaper om läroplanen, lärmiljöer, lekteorier och olika verktyg för undervisande förhållningssätt. En annan viktig del är dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Obligatoriska kurser 155 yh-poäng

 • Digitalisering och IKT i förskolan 15 yh-poäng
 • Dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete 20 yh-poäng
 • Examensarbete 15 yh-poäng
 • Förskolans Didaktik 25 yh-poäng
 • Handledning och ledarskap 20 yh-poäng
 • Lek och estetiska lärprocesser 15 yh-poäng
 • Lärande i arbetslivet 20 yh-poäng
 • Läroplanen samt lagar och förordningar 15 yh-poäng
 • Skolväsendets organisation och roll 10 yh-poäng

Inriktning Funktionsvariation 45 yh-poäng

 • Funktionsvariationer 25 yh-poäng
 • Fördjupad kunskap funktionsvariationer  20 yh-poäng

Inriktning Språkutveckling 45 yh-poäng

 • Interkulturellt förhållningssätt och språkutveckling  25 yh-poäng
 • Språkinlärning och språkutvecklande arbetssätt  20 yh-poäng

5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

LIA - ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare inom förskolan med specialistkunskap och som handledare för kollegor. Under din LIA får du träna och praktiskt utöva pedagogiska arbetssätt i linje med förskolans värdegrund, aktuella lagar och föreskrifter. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med fysisk träff (på plats på studieorten) så samtliga i klassen ska kunna bekanta sig med varandra och sina lärare. Vid introduktionen går vi igenom skolans rutiner, utbildningsplanen, LIA-process, lärplattform, kursernas mål och övergripande utbildningsplanering.

Distans halvfart

Utbildningen bedrivs på halvfart och på distans med inplanerade närträffar. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med inplanerade närträffar. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Utbildningen ger den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Detta ger den studerande en möjlighet till fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Datorvana

Eftersom en största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i alla kurser som ingår i utbildningen.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

 • Kunskaper i svenska
  Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.
 • Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående:
  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Barn- och fritidsprogrammet
  • Pedagogiskt arbete, 200p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100p
  • Barns lärande och växande 100p

Yrkeserfarenhet

Minst 1 års sammantagen yrkeserfarenhet om minst 50% från arbete inom förskolan i barngrupp.

  Reell kompetens

  Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

  Studiebidrag

  Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

  Ansökan

  Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

  Urval

  Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

  Kontakta KUI Yrkeshögskola

  08-522 506 80

  kui.se/yrkeshogskola/

  För mer information om Specialistbarnskötare - inriktning Funktionsvariationer eller Språkutveckling, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

  KompetensUtvecklingsInstitutet

  Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

  Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


  Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

  Intresseanmälan

  Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistbarnskötare - inriktning Funktionsvariationer eller Språkutveckling

    Få mer information via mejl

    Inte bindande

    Kostnadsfritt

  Hitta till utbildaren

  KompetensUtvecklingsInstitutet

  Drottningholmsvägen 37
  112 42 Stockholm

  Tel: 010-434 07 00
  kui.se

  Recensioner
  Recensioner
  Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

  Skolrecensioner
  (4,2)
  Baseras på 57 recensioner.
  Se alla skolans recensioner
  Gör intresseanmälan

  För att få mer information om utbildningen Specialistbarnskötare - inriktning Funktionsvariationer eller Språkutveckling från KompetensUtvecklingsInstitutet, fyll i följande uppgifter: