Visa studentum.se som: Mobil

1-årig utbildning i KBT

KBT-utbildarna
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
2 terminer
Icke studiemedelsberättigad
Startdatum: 2019-08-27 - Distans
#Education#

1-årig utbildning i KBT

Den 1-åriga utbildningen i kognitiv beteendeterapi är vår populäraste utbildning. Utbildningen ger en bred KBT-kunskap med teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder och empirisk forskning. Efter slutförd utbildning har du tilförskaffat dig kunskaper som är användbara i ditt privatliv men främst i ditt arbetsliv.

Varför gå utbildningen?

  • Du stärker din CV och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden med de kunskaper du lär dig i denna kompetenshöjande utbildning.
  • Med den kognitiva beteendeterapins verktyg kan du bättre bemöta andra och leda problemlösning människor emellan.
  • Du lär dig att förstå varför vi beter oss som vi gör och kan därför skapa positiv förändring i din omgivning och i ditt yrke.

Utbildningens målsättning

Utbildningen ger en bred KBT-kunskap med teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder och empirisk forskning.

Efter slutförd utbildning har deltagaren tillförskaffat sig kunskaper som är användbara i privatliv men främst inom arbetslivet. Utbildningen är en bra grund för vidareutbildning, exempelvis till ”Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1)”.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) beskrivs som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd. Betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Man utgår ifrån analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som vid olika typer av psykopatologi. Behandlingsmetoderna innehåller såväl beteendeinriktade som kognitiva inslag och tar ständigt till sig ny empiriskt grundad kunskap.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen passar dig som jobbar inom coaching, behandling, utbildning, personalhantering och liknande områden. Du stärker din CV och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden med de kunskaper du lär dig i denna kompetenshöjande utbildning. Utbildningen ger dig praktiskt användbara verktyg i ditt arbete med människor.

Kursinnehåll

Introduktion

Genomgång av utbildningens innehåll och kompletterande litteratur, presentation av kognitiv beteendeterapi, dess historik och utveckling.

KBT-relaterade teorier

Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp, teorier och modeller inom KBT vilket lär deltagaren att förstå och genomföra analyser och behandlingsplanering och även få en förståelse för ett beteendeinriktat behandlingsalternativ.

Problemformulering, problemanalys, konceptualisering, diagnostik och psykopatologi

Utbildningsmomenten innehåller analysmetoder inom KBT, problemanalys och funktionell analys samt psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT.

Problemområden och metoder som ingår

Depression, Panikångest, Specifik fobi, Social fobi, OCD / Tvångssyndrom, Hälsoångest, Generaliserat ångestsyndrom, Smärta, Stress, Sömn, PTSD, ASD / ADHD, Ätstörningar, Missbruk, Psykos, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT.

Examination och avslut
Varje termin avlutas med en examination via vår utbildningsportal eller digitala inlämningsuppgifter. Vid godkänt resultat av båda dessa examinationer erhålls ett utbildningsintyg

Utbildningens upplägg

Utbildningen sträcker sig över två terminer och är en ren distansutbildning där inlärning sker via vår utbildningsportal som du får tillgång till via din dator eller surfplatta. Portalens utbildningsmaterial består av videoföreläsningar, textinlärning, övningar och quiz. Du har även möjlighet att ställa frågor kring innehållet och chatta med utbildare och andra deltagare genom de verktyg som finns i portalen.

I slutet av varje termin görs en examination. Efter genomgången godkänd utbildning erhålls utbildningsintyg.

Litteratur

Utbildningen innehåller ingen obligatorisk litteratur. Vi tillhandahåller dock en litteraturlista med rekommenderade böcker som ett komplement till utbildningsportalens innehåll. Denna litteratur finns att köpa och även låna på många bibliotek. Kostnad för litteraturen ingår inte i utbildningskostnaden.

Examination

Examination hålls i slutet av varje termin. Deltagaren har inte tillgång till utbildningsmaterialet under examinationen. För att få ett utbildningsintyg efter slutförd utbildning krävs att deltagaren får godkänt på bägge examinationer.

Så ansöker du

Behörighetskrav: Gymnasiekunskaper i svenska och engelska.

Du anmäler dig genom att ladda ner och fylla i en blankett på skolans hemsida.

Kostnader

Pris*: 18 500kr (ex. moms)

I kostnaden ingår utbildning via KBT-utbildarnas utbildningsportal i form av videoföreläsningar, textmaterial, övningar och quiz. Kurslitteratur ingår ej.

*Priserbjudande gäller fram till den 31:a augusti 2019. Fr.o.m. 1:a september ordinarie pris, 22 000kr (ex. moms).

Utbildningsansvariga

KBT

Elizabeth Ekman
Phd, Leg. Psykoterapeut (KBT), handledare

Elizabeth har över 30 års erfarenhet av kliniskt arbete inom KBT. Hon är sedan 1992 föreläsare, utbildningsansvarig och handledare för grundläggande psykoterapiutbildningar (steg1) och flera andra utbildningar. Elizabeth har utbildat läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, socialsekreterare och personal inom psykiatriska öppenvården, kriminalvården, neuropsykiatriska team samt SISU/elitidrotten och dess idrottspsykologiska rådgivare. Utöver detta har hon haft flera internationella uppdrag inom KBT för ASD och ADHD och publicerat flera artiklar i området.


Andreas Agnblad Claeson

Ass. utbildningsansvarig, KBT-terapeut

Utbildad idrottspsykologisk rådgivare, grundutbildad i KBT med inriktning på elitidrott. Arbetade tidigare på Riksidrottsförbundet med landslagsaktiva idrottare och ledare. Han har varit lärare och föreläsare inom KBT och idrottspsykologi vid Idrottshögskolan (GIH), hållt i ledarskapsutbildningar för idrottsledare, tränare och olika företag inom näringslivet. Specialistutbildad i OBM.

KBT-utbildarna

KBT-utbildarna

KBT-utbildarna 

KBT-utbildarna är ett nystartat företag med mångårig erfarenhet av KBT-utbildning, både i klassrum och på nätet. Företaget startades med målsättningen att erbjuda något som skiljer sig från andra svenska distansutbildningar i KBT. Vi vill inte ändra vad man lär ut,...


Läs mer om KBT-utbildarna och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: 1-årig utbildning i KBT

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KBT-utbildarna

Olaus Petrigatan 6
115 34 Stockholm

Tel: 070 – 697 72 11
kbtutbildarna.se

Beställ information

För att få mer information om 1-årig utbildning i KBT via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.