Visa studentum.se som: Mobil

Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen

Karolinska institutet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Huddinge
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Huddinge
Antagningshistorik

Om utbildningen

Påbyggnadsutbildningen i oral hälsa ger dig teoretisk och praktisk fördjupning med särskild inriktning mot cariologi, parodontologi, pedodonti samt gerodonti och leder till en kandidatexamen. Folkhälsofrågor är en central del av utbildningen och i studier om tobaksprevention och tobaksavvänjning fördjupas kunskaper om samtalsmetodik och kommunikation och appliceras praktiskt på egna patientfall. Studier om organisation och ledarskap ger viktiga kunskaper för arbete inom tandvårdsteamet. Den kliniska färdighetsträningen omfattar självständig behandling av komplicerade patientfall - både vuxna, äldre och barn - där risk-, prognos- och åtgärdsbedömning ingår.   Utbildningen ger även kunskaper om och träning i vetenskaplig metodik och avslutas med ett examensarbete inom ett område kopplat till oral hälsa som har en tydlig anknytning till aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Så ansöker du

Tandhygienistexamen om 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Karolinska institutet

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.Karolinska Institutet har...


Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Karolinska institutet

171 77 Stockholm

Tel: 08-524 800 00
Fax 08-31 11 01