Visa studentum.se som: Mobil

Specialistsjuksköterska - distriktssköterska

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
75 hp
Heltid/deltid
Antagningshistorik
Kommande starter

Plats & start


Distans
Höst 2022

Distans
Höst 2022

Om utbildningen

Som distriktssköterska har du ett självständigt och varierande arbete inom många områden. Under utbildningen inhämtar du kunskap och kompetens inom omvårdnad och folkhälsoarbete riktat till människor i alla åldrar och olika hälso-och sjukdomstillstånd. Distriktssköterskan ska med utgångspunkt från personcentrerad vård planera, bedöma och ge avancerad omvårdnad samt utvärdera given vård. Detta kräver djupgående kunskaper i omvårdnad, folkhälsovetenskap, sjukdomslära och medicinering. I arbetet som distriktssköterska är du också omvårdnadsledare och undervisar och vägleder patienter, närstående, studenter och vårdpersonal inom de områden distriktssköterskan verkar. Med hjälp av yrkeserfarna lärare vägleds du till fördjupade yrkeskunskaper inför din kommande yrkesroll.Det är viktigt att du till ansökan laddar upp de intyg som styrker dina meriter, se behörighetskraven. Fria sökord: distriktssköterska, omvårdnad, specialistsjuksköterska, specialistsjuksköterskeprogram, distrikt, sjuksköt

Så ansöker du

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller kandidatexamen (varav 15 hp examensarbete) i omvårdnad, eller motsvarande. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande 24 månader heltid. Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 samt engelska 6.

Examen & Intyg

Specialistsjuksköterskeexamen

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

651 88 KARLSTAD

Tel: 054-700 10 00