Visa studentum.se som: Mobil

Samhällsplanerarprogrammet

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Karlstad
Antagningshistorik

Samhällsplanerarprogrammet

Det nutida svenska samhället är i hög grad sammanflätat med andra samhällen i världen i en väv av globala processer och strukturer. Miljö och ekonomi är några exempel av flera där vi som samhälle och individer påverkas i vår vardag av globala förhållanden, men också påverkar utvecklingen av de samma. Samhällsplanering innebär en anpassning av samhället till de förändringar som ständigt sker i världen, men också att skapa förutsättningar för en önskvärd utveckling i vår närmiljö liksom världen i stort. Samhällsplanerarprogrammet ger dig en god grund för att möta dagens och framtidens alltmer komplexa utmaningar i samhällsbyggandet. Fria sökord: samhällsplanering, samhällsplanerare, kulturgeografi, regional utveckling, EU praktik, internationell statsvetenskap, hållbar livsmiljö, genus, projektledning

Så ansöker du

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A samt Engelska 6/B.För valfria kurser inom ramen för programmet kan andra behörighetskrav gälla.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

651 88 KARLSTAD