Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Inga recensioner än

Kulturvetarprogrammet

Karlstads universitet, i Karlstad
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Karlstad

Om utbildningen

Kulturvetarprogrammet (180 hp) är ett treårigt program på grundnivå som leder till en filosofie kandidatexamen i huvudområdet Kulturstudier. På programmet finns studenter från hela landet, med olika bakgrund, erfarenheter och intressen. En del är mest intresserade av teater, andra av bildkonst, film, musik, litteratur, historia eller något annat. Några av programmets kurser läses tillsammans med utbytesstudenter från andra länder. En del av de som läst programmet på senare år har valt att förlägga en termin utomlands, exempelvis i Sydkorea, eller skriva sitt examensarbete på något annat ställe i världen, till exempel i Sydafrika. Efter examen har en del läst vidare på avancerad nivå och inom forskarutbildning, medan de flesta gått vidare till arbete inom olika typer av kulturverksamheter. Inom Kulturstudier fokuseras både kulturarv och den samtida kulturen, dess förutsättningar och uttryck från flera olika utgångspunkter. Kulturstudier är ett tvär- och mångvetenskapligt huvudområde där humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv samverkar. En betydelsefull aspekt omfattar aktuella kulturpolitiska frågor i relation till kulturens konstnärliga och gestaltande uttryck men även till kultur i en bredare social mening.Programmet vänder sig såväl till dem som kommer direkt från gymnasiet som till dem med tidigare erfarenhet av högskolestudier. För dem med tidigare studier inom humaniora eller samhällsvetenskap, som exempelvis arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, filmvetenskap, genusvetenskap, historia, idéhistoria, interkultur, konst- och bildvetenskap, konstvetenskap, kulturgeografi, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi, statsvetenskap eller motsvarande, erbjuder Kulturvetarprogrammet en professionalisering mot verksamhet inom kultursektorn. Fria sökord: Kultur Kulturstudier, Konst, kultursektorn kulturbranschen, kulturarv kulturproduktion, mångkultur globalisering, projektledning, konstfältet, gatukonst, museum, kulturpolitik konstnärspolitik, medier, visuell design, projektarbeten, kulturteori kulturpraktik, entreprenörskap

Så ansöker du

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 och Historia 1b eller 1a1 + 1a2 och Engelska 6.

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...

Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Highlights