Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Spanska gymnasieskolan

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig med en generell examen som vill vidareutbilda dig till ämneslärare inom gymnasieskolan och/eller grundskolans årskurs 7-9. Du förbereds för ett engagerande arbete, som förutsätter såväl ämneskunskaper som pedagogiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter. Den kompletterande pedagogiska utbildningen 60 hp erbjuds på distans på helfart med fyra campusträffar under utbildningen, kontinuerliga digitala dagtidsträffar samt verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i skolan. Karlstads universitet antar sökande i ämnena Svenska, Engelska, Spanska, Samhällskunskap, Historia, Geografi och Religion. Observera att vart och ett av dessa ämnen har sin egen anmälningskod. Fria sökord: KPU60 KPU 60 kpu kpu 60

Så ansöker du

För antagning till Kompletterande pedagogisk utbildning krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet, SvB/Sv2B, EnA alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samtför ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-91. en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 SFS 2021:1336, eller2. en yrkesexamen enligt bilaga 1 SFS 2021:1336.för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan1. en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 SFS 2021:1336 och en generell examen om lägst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inom samma huvudområdesgrupp, eller2. en yrkesexamen enligt bilaga 1 SFS 2021:1336.Särskild behörighet till utbildningen har också den som har1. en äldre generell examen om lägst det antal högskolepoäng som framgår av 12 eller 13 § och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 SFS 2021:1336,2. en äldre generell examen om lägst det antal högskolepoäng som sammantaget framgår av 14 § och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 SFS 2021:1336, eller3. en äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt bilaga 1 SFS 2021:1336.Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336).
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...

Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Highlights