Visa studentum.se som: Mobil

Allmän kurs - Internationell med studieresa

Karlskoga Folkhögskola
Sammanfattning
Folkhögskoleutbildning
Karlskoga
1 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: Höst - Karlskoga

Allmän kurs - Internationell med studieresa

Alla kan vi göra skillnad - i Sverige och i världen! Den här kursen tar upp olika aspekter på utveckling och internationellt arbete som bistånd, globalisering och fattigdomsbekämpning.

Läsåret är indelat i olika fördjupande teman som t.ex. Afrika, Latinamerika, Kambodja och Bangladesh. För att få en större och bättre förståelse av världen studerar vi tematiskt där ämnena historia, religion, naturkunskap och samhällskunskap vävs samman med svenska/svenska som andraspråk. Till vår hjälp läser vi även skönlitteratur som utspelar sig på olika platser runt om i världen. Kursen varvar självständigt arbete och genomgångar med grupparbeten, diskussioner och studiebesök. I slutet av året genomförs även ett projektarbete.

Under vårterminen genomförs vanligtvis en unik studieresa som tar klassen ut i världen. Vi besöker platser, organisationer och människor som inga vanliga turister får chansen att möta. Karlskoga folkhögskola har sedan länge goda kontakter med skolor och organisationer i Gambia, Indien och Kambodja. Tidigare studieresor har under flera år gjorts till ett självkostnadspris för den studerande. Om tillräckligt stort intresse finns bland kursdeltagarna är målet att erbjuda en ny resa under vårterminen 2022.

Allmän kurs

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar med mera. Skapande verksamhet, där man kan välja exempelvis bild eller annat praktiskt ingår i kursen för alla studerande. Våra allmänna kurser innehåller ämnes- och temastudier på olika nivåer i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia.

Kursen är en kombination av ovan nämnda innehåll och gymnasiegemensamma ämnes- och temastudier och är i första hand riktad till dig som har studerat minst ett år på folkhögskola/gymnasienivå.

Under vissa dagar eller perioder förekommer det flexibla inslag där vi kommunicerar via nätbaserad lärplattform. Du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studietiden. Vi vill vara en hälsofrämjande folkhögskola, därför ingår motion i någon form varje vecka på allmän kurs.

Extra stöd

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att uppnå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

För mer information om Allmän kurs - Internationell med studieresa, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan sker via skolans hemsida.

Karlskoga Folkhögskola Facebook

Kostnader

1650 kr per termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.

I samband med ansökan tas en bekräftelseavgift på 250kr ut. Den avräknas dock på första serviceavgiften.

Karlskoga Folkhögskola

Välkommen till Karlskoga Folkhögskola!

Vi är folkhögskolan som vill och vågar för framtiden.Karlskoga folkhögskola har tre ledord som blivit vår vision; möten, mod och möjligheter. Vi skapar möten där du är med och påverkar. Folkhögskolan är en plats för fria och öppna diskussioner där...


Läs mer om Karlskoga Folkhögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Allmän kurs - Internationell med studieresa

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Karlskoga Folkhögskola

Rektor lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Tel: 0586-646 00
Fax 0586-646 22
www.karlskogafolkhogskola.se

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,7)
Baseras på 8 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Allmän kurs - Internationell med studieresa från Karlskoga Folkhögskola, fyll i följande uppgifter: