Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Produktionsledning industriell träbyggnation

Jönköping University
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
1 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: Höst - Distans
Sista ansökan: 2023-04-17
Produktionsledning industriell träbyggnation

Produktionsledning industriell träbyggnation

Produktionsledning industriell träbyggnation

Utbildningen Produktionsledning industriell träbyggnation är anpassad för dig som i dag arbetar i ett företag som producerar och framställer allmänna hus och byggnader, trähus eller byggkomponenter eller för dig som vill komma in i branschen.

Utbildningen förbereder dig för yrkesroller som arbetsledare på montagearbetsplats eller produktionsenhet, montageledare bygg, montageplatschef eller produktionsledare industriell träbyggnation.

Utbildningen genomförs av Träcentrum i Nässjö. Inom en 15 mils radie från Nässjö finns 75 % av landets träföretag, allt från snickerier, trähustillverkare, möbel- och inredningsföretag till sågverk. Träcentrums uppgift är att bidra och verka för kompetens- och företagsutveckling för dessa företag. Så det är ingen slump att det är Träcentrum som ansvarar för utbildningen, Produktionsledning industriell träbyggnation.

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare.

Om du vill läsa mer om utbildningen är du välkommen att titta in på Träcentrums hemsida. Där kan du också via film möta utbildningsledare Håkan och ledningsgruppens ordförande Jonas.

Informationsblad om utbildningen

För mer information om Produktionsledning industriell träbyggnation, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Praktik

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Efter utbildningen

Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsledning industriell träbyggnation.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som arbetsledare montagearbetsplats, arbetsledare produktionsenhet, montageledare bygg, montageplatschef eller produktionsledare industriell träbyggnation

Kurser

Upplägg av utbildningen

Under ett år får du lära dig allt från byggteknik och byggproduktion till entreprenad och arbetsledning blandat med industriell byggnation och industriella byggsystem mm. Utbildningen ger dig goda förutsättningar för en ledande roll inom branschen.

Produktionsledning industriell träbyggnation som läses på distans, ger dig möjlighet att bo kvar hemma och samtidigt studera. Det ger dig också möjlighet att jobba viss tid vid sidan av dina studier. Utbildningen är på ett år och innehåller digitala föreläsningar och möten med dina klasskamrater. Dessutom träffas ni 6 heldagar under året där föreläsningarna blandas med övningar och gemensamma studiebesök. Genom bra planering finns möjligheter att kombinera utbildningen med arbete. 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Kursöversikt

 • Industriell byggnation
 • Byggteknik och byggproduktion
 • Entreprenad och arbetsledning
 • LIA 1 – Produktionsledning Industriell Träbyggnation
 • Industriella byggsystem
 • Kvalitet, miljö och säkerhet
 • LIA 2 – Produktionsledning Industriell Träbyggnation
 • Examensarbete - Produktionsledning Industriell Träbyggnation


  Samverkan med företag

  Den här utbildningen är utformad i samarbete med företag i det regionala näringslivet som har stort behov av kompetens. I ledningsgruppen för Produktionsledning industriell träproduktion ingår representanter från Attefors konsulting AB, Derome, Eksjöhus, Eksjöhus modulbygg Ab, OBOS och Fridh & Hell´s Bygg Ab.

  Styrkan med yrkeshögskoleutbildningar är att företag inom branschen är med i hela ansökningsarbetet och ställer sig bakom behovet av ny arbetskraft inom området. Utbildningen styrs av en aktiv ledningsgrupp som är med hela vägen från marknadsföring och antagning till examination. Det är ledningsgruppen som beslutar om kursplaner och mål för utbildningen, allt för att innehållet i utbildningen skall matcha branschens behov.

Examen

Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsledning industriell träbyggnation.

Behörighet

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:

1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet

2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet

3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav

4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning.

Jönköping University

Jönköping University

Funderar du över framtiden? Vill du vara attraktiv på arbetsmarknaden – både nationellt och internationellt? Jönköping University har en tydlig internationell profil och tillhör landets främsta när det gäller internationellt studentutbyte. Hos oss får du möjlighet att förlägga delar av...


Läs mer om Jönköping University och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Produktionsledning industriell träbyggnation

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Jönköping University

Gjuterigatan 5
553 18 Jönköping


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,7)
Baseras på 11 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Produktionsledning industriell träbyggnation från Jönköping University, fyll i följande uppgifter: