YH-utbildning
Inga recensioner än

Medicinsk vårdadministratör

Jönköping University, i Jönköping
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
28 augusti, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
28 augusti, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

28 augusti, 2023

  • Klassrum
  • Jönköping

Om utbildningen

Kvinna delar ut medicin till patient

Hjälp till att skapa ett friskare samhälle, utbilda dig till medicinsk vårdadministratör!

Behovet av vårdadministratörer är stort och fortsätter att öka i takt med utveckling av nya rutiner och nya arbetssätt inom hälso- och sjukvården.

I takt med ökade krav på en modern och säkrare hälso- och sjukvård ökar också kraven på kvalificerat och effektivt administrativt stöd. Som vårdadministratör har du här en viktig roll. Du är ofta den första personen som patienterna möter, och du underlättar deras möte med vården. Du får mer och mer en given roll i de team som arbetar med patienter genom att vara den som sköter informationsflödet på ett rättssäkert och professionellt sätt. Du ger administrativt stöd gällande IT, statistikbearbetning och informationsfrågor och du är en del i det utvecklings- och förbättringsarbete som sker på arbetsplatsen.

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation, informationsteknik och kvalitets- och utvecklingsarbete. Du får också en ökad medvetenhet om normer, värderingar och attityder i synen på individ, grupp och samhälle. Den breda yrkeskompetens som utbildningen ger har även uppmärksammats av arbetsgivare utanför vården, som anställt vårdadministratörer som administratörer inom sina verksamheter.

Utbildningen motsvarar 400 YHP.

Praktik

Yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar. Utbildningen omfattar praktiska moment i form av praktik ute på vårdcentraler eller sjukhus.

Framtida jobb

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som vård- eller klinikadministratör, administratör i offentlig förvaltning, medicinsk sekreterare, klinik- eller läkar- eller teamsekreterare.

För mer information om Medicinsk vårdadministratör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet och lägst betyget E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 samt Engelska 6.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

Kursinnehåll

IT och e-hälsa 30 Yhp

Bemötande och kommunikation 25 Yhp

Medicinsk terminologi och skrivregler 45 Yhp

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 35 Yhp

Lärande i arbete 1 30 Yhp

Vårdrelaterad juridik 30 Yhp

Medicinsk dokumentation 25 Yhp

Vårdens organisation och verksamhet 20 Yhp

Lärande i arbete 2 35 Yhp

Administration och ekonomi 25 Yhp

Administration och hantering av allmän handling 15 Yhp

Diagnosklassificering 25 Yhp

Lärande i arbete 3 35 Yhp

Examensarbete 25 Yhp

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Medicinsk vårdadministratör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Jönköping University
Gjuterigatan 5
553 18 Jönköping

Jönköping University

Funderar du över framtiden? Vill du vara attraktiv på arbetsmarknaden – både nationellt och internationellt? Jönköping University har en tydlig internationell profil och tillhör landets främsta när det gäller internationellt studentutbyte. Hos oss får du möjlighet att förlägga delar av...

Läs mer om Jönköping University och visa alla utbildningar.

Highlights