Visa studentum.se som: Mobil

Fastighetsingenjör

Jönköping University
Sammanfattning
YH-utbildning
Värnamo
400 yhp
Heltid
CSN-berättigad
Fastighetsingenjör

Fastighetsingenjör

Som fastighetsingenjör blir du en viktig länk mellan bygg- och fastighetsbranschens många olika aktörer

Den här utbildningen är speciellt framtagen i samarbete med regionens näringsliv och möter företagens behov. Därför är det lätt att få jobb efter examen.

Modern fastighetsförvaltning ställer nya krav på hållbarhet och energieffektivisering. Det innebär att bygg- och fastighetsbranschen måste anlägga ett helhetsperspektiv som omfattar alla byggnadens funktioner när det gäller miljökrav, effektiv energianvändning och funktionalitet för människorna som ska bo och jobba där.

Utbildningen har därför skräddarsytts i samarbete med branschen för att möta företagens behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Bravida, BSV, Energikontor Norra Småland, Eva i Mo, Finnvedsbostäder InPro Installationsconsult, Nivika och Regionfastigheter.

Som fastighetsingenjör får du förståelse för hur olika installationer fungerar tillsammans och hur inomhusmiljön och energiåtgången påverkas. Utbildningen ger dig kunskaper om byggprocessen, hållbart byggande och effektiv energianvändning. Du lär dig att dig att planera och driva optimeringsprojekt av energianvändningen i fastigheter. Du får också kunskap om energi- och miljöpåverkan samt projektledning i själva byggprocessen. Lärarna har mångårig yrkeserfarenhet och utbildningens praktik ger dig värdefulla kontakter med näringslivet redan under studietiden. 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

För mer information om Fastighetsingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba som fastighetsingenjör, energisamordnare, driftingenjör, teknisk förvaltare eller energiexpert, med en djup förståelse för installation, inomhusmiljö och energi.

Praktik

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Kurser

År 1

Fastigheter i samhället 50 Yhp
Byggprocessen 20 Yhp
Byggnad – klimatskal 30 Yhp
Juridik, projektledning och beteendefrågor 20 Yhp
Energisystem – miljöpåverkan 30 Yhp
Installationer 25 Yhp
Installationssamordning 25 Yhp

År 2

Energieffektivisering 30 Yhp
Ekonomi – inriktning fastighetsekonomi 20 Yhp
Lärande i arbete 1 50 Yhp
Driftsoptimering 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp
Lärande i arbete 2 50 Yhp

Examen

Yrkeshögskoleexamen inriktning Fastighetsingenjör.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt
- Matematik 2, 100 p med lägst betyget E
eller motsvarande kunskaper.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

Jönköping University

Jönköping University

Funderar du över framtiden? Vill du vara attraktiv på arbetsmarknaden – både nationellt och internationellt? Jönköping University har en tydlig internationell profil och tillhör landets främsta när det gäller internationellt studentutbyte. Hos oss får du möjlighet att förlägga delar av...


Läs mer om Jönköping University och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Fastighetsingenjör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Jönköping University

Gjuterigatan 5
553 18 Jönköping


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,7)
Baseras på 11 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Fastighetsingenjör från Jönköping University, fyll i följande uppgifter: