Visa studentum.se som: Mobil

Strategisk marknads­föring

IHM Business School Diplomutbildningar
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Göteborg, Malmö, Stockholm
18 veckor
Deltid
Icke studiemedelsberättigad

Strategisk marknads­föring

strategisk marknadsföringStrategisk marknadsföring

Att en produkt/tjänst säljer i dag är ingen garanti för att den gör det i framtiden. IHM Strategisk marknadsföring handlar om hur man utvecklar en affärsmässigt hållbar marknadsstrategi för en specifik produkt-/tjänstekategori.

IHM Strategisk marknadsföring är indelad i två delar – varumärket och erbjudandet. Hur och varför behöver varumärket förändras? Hur kan vi matcha varumärke med erbjudande som skapar kundvärde på sikt? 

Tyngdpunkten ligger på att lära sig en arbetsmetod för hur du identifierar och utvärderar dina handlingsalternativ, samt slutligen hur du underbygger ett beslutsunderlag som övertygar andra beslutsfattare och partners om att den marknadsstrategi du rekommenderar är affärsmässigt hållbar.

Varumärket – ur ett strategiskt perspektiv

 • Affärsstrategins koppling till marknadsstrategin
 • Varumärkesutveckling
 • Immaterialrätten och varumärket
 • Varumärkesutvidgning

Erbjudandet – strategier för att skapa kundvärde

När man bedömer en produkts/tjänsts förmåga att tillfredsställa sina kunder skjuter man hela tiden mot rörliga mål till följd av konkurrens, efterfrågan och teknisk utveckling. Du behöver därför lära dig strategier för hur du i rollen som produktansvarig kan möta kundernas förändrade förväntningar på erbjudandet över tid.

 • Erbjudandets inriktning och konkurrensförmåga
 • Idé och konceptutveckling
 • Mätning av kundtillfredsställelse
 • Att gå från en produkt till en servicelogik i takt med den digitala transformationen
 • Sortimentsutveckling
 • Samverkan i värdeskapande affärsnätverk
 • Affärsmässig hållbarhet

Kostnader

Utbildningsavgift: 57 900:-
Anmälningsavgift: 2 500:-

IHM Business School Diplomutbildningar

IHM Business School Diplomutbildningar

IHM Business School

Välkommen till IHM – affärsskolan för framgång. Här finns kompetensutveckling under hela din karriär; från korta kurser när du behöver uppdatering, till lite längre program för spetskompetens. Här finns också vår erkända examen, Marknadsekonom DIHM, som fungerat som språngbräda i...


Läs mer om IHM Business School Diplomutbildningar och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Strategisk marknads­föring

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

IHM Business School DiplomutbildningarBeställ information

För att få mer information om Strategisk marknads­föring via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.